ชื่อตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาในภาษาอังกฤษ

นักวิชาการอุดมศึกษา ในภาษาอังกฤษมักใช้คำนี้ “Academic Officer” เป็นส่วนใหญ่
และมีบางครั้งก็ใช้คำว่า “Academic Higher Education” แปลตามตัวเลย
บางแหล่งก็ใช้คำนี้แทน “Educator”

นักวิชาการอุดมศึกษา คือ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

ในบางสถาบันอุดมศึกษา อาจไม่ได้ระบุคำอธิบายไว้ แม้ในสถาบันนั้นจะมีนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติงานอยู่ เพราะยังอิงกับตำแหน่งเดิม คือ นักวิชาการศึกษา ที่มีสถานะเป็นข้าราชการ ส่วนนักวิชาการอุดมศึกษา มีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แต่สามารถใช้แทนกันได้หรือขึ้นอยู่กับบริบทของสถาบันการศึกษานั้น ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขยายกรอบความเห็น (0)