เล่าไว้เมื่อเป็นครูปกครอง ๗๙

<p align="LEFT"> ๗๙. ไหว้พระสวดมนต์ ไหว้พ่อแม่ ครูอาจารย์คาบสุดท้ายของวัน </p> <p align="LEFT"> ถ้าครูสอนห้องไหนเป็นคาบสุดท้าย ก็จะเหลือเวลาไว้เล็กน้อย </p> <p align="LEFT"> เพื่อให้ไหว้พระแบบสั้น ไหว้พ่อแม่ ครู อาจารย์ นั่งสมาธิ อาจนั่งสมาธิก่อน </p> <p align="LEFT"> ทุกศาสนาก็นั่งสมาธิได้ แล้วนั่งตัวตรง ส่วนคนที่นับศาสนาพุทธ ก็ไหว้พระ </p> <p align="LEFT"> กราบสามครั้ง ไหว้พระ แล้วไหว้พ่อแม่ครู อาจารย์ว่า มาตา ปิตา จะริยะ คุณัง </p> <p align="LEFT"> สิระสา นะมา มิ กราบ ๕ ครั้ง แล้ว ให้ปิดไฟ ปิดพัดลม หรือเครื่องปรับอากาศ </p> <p align="LEFT"> เก็บเก้าอี้ วางบนโต๊ะ ให้เรียบร้อย นักเรียนที่ต้องทำเวร เทขยะ เก็บของเข้าที่ </p>

จัดโต๊ะ เก้าอี้ ให้เรียบร้อย ปิดหน้าต่าง ประตู แล้วกลับบ้านได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sinsmutraความเห็น (0)