นายกำจัด คงหนู


ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
Username
kumchud
สมาชิกเลขที่
47674
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ
ภูมิลำเนา จังหวัดพัทลุง ที่อยู่ปัจจุบัน จังหวัดนนทบุรี การศึกษา

♦   กศ.บ.(เคมี), กศ.ม.(บริหารการศึกษา) มศว.ประสานมิตร
♦   ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารการศึกษาสำหรับหน่วยงานราชการ
    และภาคเอกชน รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
♦  ประกาศนียบัตรนักปกครองระดับสูง(นปส.) รุ่นที่ 53 วิทยาลัยมหาดไทย
   
สถาบันดำรงราชานุภาพ

 ♦  ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง รุ่นที่ 2

    วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง

 

 เริ่มรับราชการเมื่อ 1 มิถุนายน 2519
 เกษียณอายุราชการ  30  กันยายน  2561

    

   ก่อนปฏิรูปการศึกษาดำรงตำแหน่ง 

      ครู อบจ.พัทลุง, สปจ.พัทลุง
      ♦ ศึกษานิเทศก์ สปอ.เมืองนนทบุรี  สปจ.นนทบุรี
      ♦ ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ อ.คลองลาน,อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร, อ.บางเลน จ.นครปฐม
      ♦ ศึกษาธิการอำเภอ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี, อ.บางสะพานน้อย , อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
      ♦
ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด ระนอง, สมุทรสงคราม
      ♦ ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร

   

    หลังปฏิรูปการศึกษา

      ♦ 2546  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 ถึง  30  กันยายน  2551

      ♦ 1  ตุลาคม  2551 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ถึง  30  กันยายน  2552

     ♦  1  ตุลาคม  2552  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1และ

         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

    

ผลงานที่เผยแพร่

        เรื่องเล่าที่เจ้าพระยา จาก ผอ.สพท.ปท.1

        เล่าเรื่องที่เมืองเพชร จาก ผอ.สพท.พบ. 2

        รวมเรื่องเล่าจากผอ.สพท.

เข็มวิทยฐานะหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

  Large_25may2012-1

Large_301708

  

 

                              

                     

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท