ช่วงนี้แมวมองของ สคส. ทำงานหนักมากเหลือเกิน  โดยเฉพาะวันนี้ คุณอ้อ   สคส.   มอบรางวัลพิเศษ แด่   คุณศิริวรรณ   หวังดี   จากกรมส่งเสริมการเกษตร   ในฐานะที่ เขียน Blog  เล่าเรื่องการไปเป็นวิทยากร KM  ได้อย่างดีและน่าสนใจ  Link  ส่วนคุณหญิง สคส. มอบรางวัลพิเศษนี้แด่ คุณปวีณา ธิติวรนันท์  ศึกษานิเทศก์     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เ ขต 2   ในฐานะที่ เขียน Blog   เล่าเรื่อง ได้เร้าใจ   น่าติดตาม เขียนเห็น Tacit Knowledge  และเทคนิควิธีการเฉพาะตัว ที่สำคัญเป็นการเขียนที่ช่วยกระตุ้นเสริมแรง กำลังใจให้กับคนทำงาน  Link  แหม....เพื่อไม่เป็นการน้อยหน้าในฐานะที่เราเป็นแมวมองเช่นกัน

     จึง ก็ขอมอบรางวัลนี้ให้แก่

      พี่เมตตา ชุมอินทร์ จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    http://gotoknow.org/profile/mettac  

      ซึ่ง อ. วิจารณ์ มีความเห็นว่า คุณเมตตามีวิธีการเขียนบล็อกด้วยใจ   ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเป็นทุนเดิมในฐานะที่เป็นแมวมอง ก็ต้องทำหน้าที่ซะหน่อย..(เป็นหน้าที่ที่ชอบทำซะด้วย)

     เมื่อเปิดเข้าไปอ่านบล็อกของพี่เมตตา ชุมอินทร์ ก็ นึกนิยมชมชอบในใจว่าพี่เมตตาเป็นนักเขียนบล็อกที่หาตัวจับยากคนหนึ่งคะ.....เรื่องเล่าแต่ละเรื่อง  เล่าได้อย่างมีสีสัน  ตื่นเต้น  มีชีวิตชีวา บางครั้งยังแอบอมยิ้มไปกับเรื่องเล่านั้นๆ วิธีการเล่าก็น่าสนใจ เป็นการเล่าที่เห็นถึงเนื้อในของงาน เห็นตัวบุคคล  เห็นวิธีการทำงาน เห็นวิวัฒนาการ  มีวิธีการแก้ไขและปรับปรุงการทำงาน อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน    

     และที่สำคัญเป็นนักประสานงาน ที่ประสานได้ยอดเยี่ยม  โดยจากเรื่องเล่าของพี่เมตตา จะเห็นความสำคัญของหน้าที่ในการเป็น เลขานุการผู้ประสานงานเครือข่าย UKM  นับว่าเป็นคุณประสานที่ยอดเยี่ยม บางครั้งมีการประสานงานผ่านบล็อก นับว่าเป็นคนใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม และลงตัว  

      และเมื่อไม่นานมานี้พี่เมตตาก็เป็นคนแรกที่ขานรับเป็นอาสาสมัคร ใน planet/goodnews  หรือ  "ชุมชนข่าวดี" ในเว็บล็อก gotoknow.org   ยิ่งทำให้มีความรู้สึกนิยมชมชอบมากขึ้น เพราะความที่พี่เมตตาเป็นคนกระตือรือร้น และกล้าทำในสิ่งที่ไม่คุ้นเคย แสดงให้เห็นว่าเป็น คนใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังเป็นคนที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ความตื่นตัวนี้ดีคะ เป็นการกระตุ้นสมอง และจากที่พี่เมตตาเป็นคนช่างสังเกต ย่อมกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ตลอดเวลา

     จากที่กล่าวมาทั้งหมดทำให้มีความคิดเห็นตรงกับ อ. วิจารณ์ว่า คุณเมตตาเขียนบล็อกและทำงานด้วยใจจริงๆ   เรื่องเล่าที่น่าสนใจ อีกหนึ่งรูปแบบ ของการพัฒนาบุคลากร เห็นผลทันที   และ กาวใจในที่ทำงาน    

      เมื่อพบคนดีอย่างนี้เราจะไม่ยกย่องได้อย่างไร พี่เมตตาเตรียมรับรางวัล "เสื้อโปโล รุ่นสีฟ้าปกเหลือง"   ได้เลย   จะส่งมอบเสื้อให้นะคะ  

จ๊ะจ๋า สคส.