ผศ.ดร.ไสว  ฟักขาว  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม  เล่าถึงวิธีการเตรียมความพร้อมของสมอง  โดยใช้กิจกรรม PACE  (ย่อมาจาก Positive  Active  Clear  and  Energetic)  ซึ่งเป็นเทคนิคการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนที่ครูจะสอน ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย  กล่าวคือ
    
E  คือการดื่มน้ำเพื่อเพิ่มพลัง  เพื่อให้สมองมีความชุ่มชื้น  วิธีดื่มน้ำที่ถูกคือค่อยๆจิบหรือดื่มช้าๆ  เพื่อให้ร่างกายดูดซึมน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
   
C  คือการถูกระตุ้นปุ่มสมองเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลาย (ประมาณ 5-10วินาที) ซึ่งเป็นหลุมตื้นๆอยู่ระหว่างกระดูกคอและซี่โครงของกระดูกอก
   
A  คือยกเข่าสลับข้างเพื่อความกระฉับกระเฉง  เพื่อช่วยกระตุ้นสมองซีกซ้ายและซีกขวาให้ทำงานสมดุลกัน
    
P  คือการเคลื่อนไหวมือและแขนเพื่อควบคุมระบบการทรงตัวทำให้สงบและมีสมาธิ
      ใครที่สนใจกิจกรรม
PACA  ก็ติดตามหารายละเอียดเอาเอง  จะสอบถามไปที่ดร.ไสวก็ได้