ต้องบันทึกงานส่วนตัวลงไปในบล็อกด้วยวันี้ก็มีงานยุ่งๆอยู่กับเด็ก