วันนี้มีเรื่องผลิตภัณฑ์จากรังผึ้งมาฝาก ได้แก่ Propolis ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในรังผึ้ง ที่พบเฉพาะในรังของผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera) เท่านั้น

   ภายในรังของผึ้งพันธุ์ Propolis ถูกใช้ในการป้องกันเชื้อโรค และอุดรูรั่วต่างๆ เช่น ถ้าในรังผึ้งมีจิ้งจกมาตาย (จิ้งจกเข้ามาในรังผึ้งเพื่อกินผึ้งตัวเต็มวัย) ผึ้งงานก็จะเอา Propolis มาหุ้มเอาไว้

   Propolis ทำจากยางไม้ ซึ่งผึ้งไปหามาจากต้นไม้....

   นอกจากนี้ ผึ้งยังใช้ Propolis ทำความสะอาดหลอดรวงเมื่อผึ้งออกจากรวงไปแล้ว

   มีการนำ Propolis ไปผลิตเป็นสินค้าสำหรับอุปโภคและบริโภค เช่น ใช้ทำยาสีฟัน และผสมในสบู่ถูกตัว

   วันนี้แนะนำสบู่ถูกตัวไปก่อนครับ เพิ่งออกใหม่ ใช้ถูตัวได้สะอาดดีทีเดียวครับ......

 

 

สบู่ Protex Propolis