ธเนศ ขำเกิด


ข้าราชการบำนาญ
Username
tanes009
สมาชิกเลขที่
2715
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

             นายธเนศ  ขำเกิด (ข้าราชการบำนาญ)     
       ตำแหน่งอดีต  หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์  กรมสามัญศึกษา(คนสุดท้าย)  ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ (ระดับ 9)                                  
       งานหลังเกษียณ  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา 5 แห่ง  คือ 1)ร.ร.เทพศิรินทร์ (กทม.) 2)ร.ร.สายปัญญาฯ (กทม.)  3)ร.ร.เบญจมราชานุสรณ์ (นนทบุรี)
4) ร.ร.สตรีสมุทรปราการและ  5)ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3(นนทบุรี-อยุธยา), กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพม.3, เขียนบทความวิชาการ (คอลัมน์ประจำในวารสารวิทยาจารย์)  และวารสารอื่นๆ, บันทึกบล็อก Gotoknow, บันทึกการอ่านหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด, วิทยากรบรรยาย,  อาจารย์พิเศษ ในมหาวิทยาลัย 2 แห่ง และเขียนชุดการสอนเรื่องการนิเทศฯให้ มสธ., ที่ปรึกษาโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC), ประธานคณะทำงานของสพฐ.ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, กรรมการประเมินเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, คณะทำงานจัดทำหนังสือประวัติครู(ต่อเนื่อง 20 ปี)และการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูของคุรุสภา, อ.ก.ค.ศ.เฉพาะกิจพิจารณาหลักเกณฑ์วิธีการประเมินเลื่อนวิทยฐานะฯ(ว17),  อ.ก.ค.ศ.เฉพาะกิจ พิจารณาหลักเกณฑ์วิธีการตามมาตรา 55,  ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากรในก.ค.ศ.,สพฐ.,คุรุสภา, สกศ.,สพท.,สพบศ., สสค.ฯลฯ, ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการคัดเลือกครูสอนดี ของ สสค., ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ฯในจังหวัดต้นแบบ 10 จังหวัด ของ สสค.,  ผู้ทรงคุณวุฒิรางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี, กรรมการและเลขานุการมูลนิธิอาจารย์พะนอม-ดุษณี แก้วกำเนิด  อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษา  อาสาสมัครอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด ฯลฯ 
   ผลงานเขียนหนังสือ
   -เขียนคนเดียว เช่น บุญถึง รักที่หลุดพ้น  เด็กชายปลายสวน  จี้ใจได้แง่คิด  จี้ใจได้สาระ  4 ปีที่เรือนราชมนู  เจาะปัญหาพัฒนาโรงเรียน  ศัพท์ปฏิรูปการศึกษาที่ควรรู้  มุมพัฒนาวิชาชีพครู  ถาม-ตอบ 60 ปัญหายอดฮิตของผู้บริหารสถานศึกษา  การจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูสายบริหารสถานศึกษา  คุยเฟื่องเรื่องนิเทศการศึกษา  ชุดการสอนของ มสธ. เรื่องการนิเทศการศึกษา  รวมบทความทางวิชาการ ฯลฯ   
 - เขียนร่วมกับคนอื่น  เช่น  การสร้างเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน การสร้างเสริมค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ  การประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน   ยอดคนยอดผู้นำ(ดร.โกวิท  วรพิพัฒน์)  หนังสือประวัติครูของคุรุสภา ฯลฯ   
 -เขียนบทความทางวิชาการ   ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารและหนังสือต่างๆ ไม่น้อยกว่า 200 เรื่อง   
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์   ม.ว.ม., ป.ช., ป.ม.  และ เหรียญจักรพรรดิมาลา
  เกียรติประวัติ   ศึกษานิเทศก์ดีเด่นของคุรุสภา กทม. (พ.ศ. 2534), ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(พ.ศ.2558),  ได้รับการนำเสนอประวัติและผลงานออกรายการโทรทัศน์ได้แก่ 1) รายการ“หัวใจสีขาว”บุคคลดีเด่นของสำนักงานก.ค.ทางทีวีสี ช่อง 7 (พ.ศ.2545), 2) รายการ“ลุยไม่รู้โรย” ไทยพีบีเอส”ตอนดูใจให้สงบ” (พ.ศ. 2556) , 3)รายการ “คนไทยหัวใจไม่ท้อ”(ตอนคนไทยใจดี) ทีวีสีช่อง5(พ.ศ. 2557) และ4)รายการ “good morning family “ตอนสุขสร้างได้หลังวัยเกษียณ” ทางช่อง 3 แฟมิลี่ (พ.ศ. 2558)
             มือถือ  081-4459186   อีเมล tanes009@gmail.com   บล็อก  www.gotoknow.org/blog/tanes เว็บไซต์                                                                                                                                                                      

https://www.gotoknow.org/posts/616256
https://www.gotoknow.org//posts/617296พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี