ธเนศ ขำเกิด

Usernametanes009
สมาชิกเลขที่2715
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
  1. ธเนศ ขำเกิด เป็นคนสระบุรีโดยกำเนิด เคยเป็นครูโรงเรียนมัธยมแถวบ้านเกิด/เป็น ศน.เขต 8(เชียงใหม่) /ศน.สศ./หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา1(นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร) ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และเป็นหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา (คนสุดท้าย) เว็บไซต์ www.goo.gl/Q2F2kk
ประสบการณ์ เช่น เขียนหนังสือ เขียนบทความทางวิชาการ เป็นวิทยากร เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ เป็นอาจารย์พิเศษ/วิทยากรพิเศษ เป็นกรรมการ คณะทำงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ
อำลาชีวิตราชการ เมื่ออายุ 58 ปี(พ.ศ.2551) ด้วยเหตุผลส่วนตัวสั้นๆ “ขอใช้เวลาดูใจตัวเองในช่วงชีวิตที่เหลือ” ตั้งใจว่าเมื่อเกษียณแล้วจะทำในสิ่งที่อยากทำ ถ้าไม่อยากทำก็หยุดทำ ไม่ต้องอยู่ในกรอบข้อบังคับที่คนอื่นกำหนด จะไม่ดิ้นรนทำงานหารายได้เพิ่มพูนเงินบำนาญรายเดือนที่ต้องรับลดลงหลังเกษียณ แต่ที่จะทำอย่างสม่ำเสมอ คือ อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ ปลูกต้นไม้ ปฏิบัติธรรม ออกกำลังกาย ไปท่องเที่ยว และช่วยเหลือสังคมตามโอกาสอำนวย
ชีวิตที่พอเพียงน่าจะเป็นบทพิสูจน์ถึงคุณค่าของความเป็นคนในช่วงเวลานับจากนี้ไป
งาน/กิจกรรมที่ทำเพื่อสังคม(หลังเกษียณ) เช่น กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(เทพศิรินทร์ กทม. สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ กทม. สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สตรีสมุทรปราการ และเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี), กรรมการ สพม.3 ,ที่ปรึกษา SBAC นนทบุรี, เขียนหนังสือ,เขียนบทความ(คอลัมน์ประจำวารสารวิทยาจารย์), บันทึกบล็อก gotoknow, วิทยากรบรรยาย, อาจารย์พิเศษ 2 มหาวิทาลัย, อ.ก.ค.ศ.เฉพาะกิจ 2 เรื่อง ประธานติดตามการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ วิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิ สพฐ.,ก.ค.ศ.,คุรุสภา, สพท.,สกศ. สพบศ.,สสค. สมศ. เป็นต้น
https://www.gotoknow.org/posts/616256
https://www.gotoknow.org//posts/617296