พี่เม่ย

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
Usernamechawadee
สมาชิกเลขที่338
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
ภูมิลำเนา
เป็นชาว จ.อุตรดิตถ์ โดยกำเนิดค่ะ
การศึกษา
วทบ.(เทคนิคการแพทย์)เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ.2526
วท.ม.(พยาธิวิทยาคลีนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.2530
ปัจจุบัน
รับราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (โทรศัพท์ 074-451562)
E mail