ศุภลักษณ์ หิริวัฒนวงศ์


พยาบาลวิชาชีพ 7วช
ห้องผ่าตัด กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร
Username
supalukbi
สมาชิกเลขที่
6381
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ
  • การศึกษา
  • ปริญญตรี   : พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง                         วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาธารณสุข สาขาโรคติดเชื้อ
  • ประสบการณ์
  • พยาบาลห้องผ่าตัด ตั้งแต่ พ.ศ.2528 - 2544
  • หัวหน้าห้องผ่าตัด พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน
  • ผู้นิเทศทางการพยาบาลในหน่วยงานศัลยกรรม หน่วยงานจ่ายกลาง และซักฟอก
  • รับผิดชอบและศึกษาดูงาน กลุ่มการพยาบาล
  • วิทยากรแก่บุคลากรภายในและต่างประเทศ ในหัวข้อเรื่อง

          1. หลักการป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน (Standard Precautions)

          2. การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท