สุพัฒน์ สมจิตรสกุล

พยาบาล
โรงพยาบาลนาหว้า
Usernamesupat-skk
สมาชิกเลขที่1228
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

 

- พยาบาล รพ.นาหว้า จ.นครพนม

- APN สาขา Community nursing รุ่นที่ 1

- ทำงานกับเครือข่ายสหวิชาชีพทางด้านสุขภาพ 

- เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในทักษะวิจัยเชิงคุณภาพ