Quality Control

การควบคุมคุณภาพ

ในการศึกษาถึงปัจจัยและสาเหตุที่ทำให้เกิดกระบวนควบคุมคุณภาพ  นักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง  ในการที่จะนำเอากระบวนการต่างๆ มาใช้ให้เกิดผลสำเร็จตามต้องการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อิเล็กทรอนิกส์ รภอบ.ความเห็น (25)

นาย วีระชัย ต่อต้น
IP: xxx.29.20.243
เขียนเมื่อ 
การควบคุมคุณภาพนั้นย่อมมีประโยชน์เพราะเป็นสิ่งที่ชี้วัดถึงการมีคุณภาพของสินค้านั้นๆ เมื่อสินค้ามีคุณภาพแล้วก็จะสามารถขายสินค้านั้นได้ แต่ถ้าหากเราไม่ได้ควบคุมคุณภาพสินค้าแล้วอาจไม่เป็นที่พอใจของลูกค้าก็จะทำให้สินค้าไม่ได้ขายทำให้เราขาดทุนได้ การควบคุมคุณภาพนั้นเป็นสิ่งที่ดีทำให้สินค้ามีมาตฐาน ซึ่งในทางอุตสาหกรรมแล้วการควบคุมคุณภาพของสินนค้านั้นถือเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่จะไปสู่มาตฐานระดับสูง 
นาย วีระชัย ต่อต้น
IP: xxx.29.20.243
เขียนเมื่อ 
การควบคุมคุณภาพนั้นย่อมมีประโยชน์เพราะเป็นสิ่งที่ชี้วัดถึงการมีคุณภาพของสินค้านั้นๆ เมื่อสินค้ามีคุณภาพแล้วก็จะสามารถขายสินค้านั้นได้ แต่ถ้าหากเราไม่ได้ควบคุมคุณภาพสินค้าแล้วอาจไม่เป็นที่พอใจของลูกค้าก็จะทำให้สินค้าไม่ได้ขายทำให้เราขาดทุนได้ การควบคุมคุณภาพนั้นเป็นสิ่งที่ดีทำให้สินค้ามีมาตฐาน ซึ่งในทางอุตสาหกรรมแล้วการควบคุมคุณภาพของสินนค้านั้นถือเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่จะไปสู่มาตฐานระดับสูง 
นาย สุรพงษ์ พรมขอนยาง
IP: xxx.29.20.21
เขียนเมื่อ 

ปัจจัยและสาเหตุที่ทำให้เกิดกระบวนควบคุมคุณภาพก็มีดังนี้คือ การทำกิจกรรม 5 ส. เราสามารถนำไปใช้กับองค์กรคือร่วมกันดูแลเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในองค์กรซึ่งจะอำนวยความสะดวกกับการปฏิบัติงาน ระบบ TQC/TQM  เป็นแนวทางในการบริหารขององค์กรที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพโดยสมาชิกทุกคนขององค์กรมีส่วนร่วม  และมุ่งหมายผลกำไรในระยะยาว  ด้วยการสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า   ระบบ HACCP มีศักยภาพในการระบุบริเวณหรือขั้นตอน การผลิตที่มีโอกาสเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ ซึ่งจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างรอบคอบ และระบบมาตรฐาน ISO ช่วยลดต้นทุนในระยะยาวซึ่งทำให้ตัวเราทำงานได้ไม่ผิดพลาดจึงไม่สิ้นเปลื่องวัสดุมากและเสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับองค์กร

 

นางสาวภัทราริน มุทุจิตต์
IP: xxx.29.20.21
เขียนเมื่อ 
ปัญหาและสาเหตุที่ทำให้เกิดกระบวนการควบคุมคุณภาพ คือ การผลิตของผู้ผลิตมีหลายเจ้าจนทำให้เกิดการเปรียบเทียบสินค้ากัน  อีกทั้งคุณภาพของสินค้าต้องตรงกับความต้องการของผู้บริโภค  และในสินค้านั้น ๆ ผู้บริโภคพึงพอใจในสินค้านั้น ๆได้ ดังนั้นเราจึงนำเอากระบวนการต่าง ๆ ในการควบคุมคุณภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นการตัดสินใจในการเลือกตัวสินค้าและผลิตสินค้าตามที่ผู้บริโภคต้องการ  และกระบวนการควบคุมคุณภาพที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างหนึ่งได้แก่  กระบวนการควบคุมโดยใช้  5 ส ได้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค นั่นคือ สะอาด  สะดวก สะสาง สุขลักษณะนิสัย และสร้างนิสัย หมายความว่า สินค้ามีความสะอาดหรือไม่ จัดเป็นระเบียบหรือไม่ มีการแบ่งแยกชนิดให้ชัดเจนหรือไม่ มีการรักษาสภาะแวดล้อมที่ดีหรือไม่ สุดท้ายคือการรักษาระเบียบวินัยซึ่งช่วงแรกอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนิสัยเดิมโดยอาจทำการกระตุ้นหรือจูงใจต่าง ๆ และมีบทลงโทษเมื่อมีความผิด
นายทักศิลป์ ทองที่
IP: xxx.29.20.243
เขียนเมื่อ 
   การควบคุมคุณภาพ  เป็นการรับประกันว่าสินค้าหรือว่าบริการที่ได้จากผ่านการผลิตของเรานั้นมีคุณภาพน่า่ใช้  มีความน่าเชื่อถือ  ในการใช้สินค้าและบริการ  ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารงานและผลการดำเนินงาน   แต่ว่าถ้าหากว่าบริการหรือสินค้าของเรานั้นไม่มีการควบคุมคุณภาพทั้งในทางด้านตัวสินค้าและบริการเมื่อลูกค้าใช้สินค้าหรือบริการของเราแล้วลูกค้าก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าสินค้าและบริการของเราไม่ดีลูกค้าก็จะไม่กลับมาใช้บริการในสินค้าและบริการของเราอีก   และอีกอย่างคาอการที่ลูกค้าใช้บริการกับเราก็เท่กับว่าลูกค้าช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรเราด้วย  ถ้าสินค้าและบริการดีก็จะเป็นตัวส่งเสริมให้เกิดการบอกต่อในตัวสินค้าและบริการด้วย   แต่ถ้าหากว่าสินค้าและบริการเราไม่ดีลูกค้าก็จะบอกต่อไปในทางที่ไม่ดีและจะส่งผลให้การดำเนินการไปได้ไทม่ดีหรือส้มเลิกกิจการไปเลยก็ได้นี่คือผลจากการใช้สินค้าและบริการของลูกค้า  และยังเป็นการปรับปรุงในส่วนที่ไม่ดีหรือไม่มีคุณภาพให้ดีขึ้นต่อไปและสร้างความพึงพอใจให้้กับลูกค้าและสังคม  ถ้ามองดูดีๆแล้วจะเห็นว่าการที่เรานั้นสามารถที่จะทำการควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการของเราได้จะส่งผลระยะยาวในการจำหน่ายของสอนค้าและบริการของเราได้ซึ่งนั่นก็หมายถึงการครองใจของประชาชนหรือสามารถครองตลาดได้    และในโรงงานก็เช่นกันเราสามารถที่จะปรับปรุงการทำงานของเราได้อย่างดีเลยทีเดียว
นาย สุรพงษ์ พรมขอนยาง
IP: xxx.29.20.21
เขียนเมื่อ 

ปัจจัยและสาเหตุที่ทำให้เกิดกระบวนควบคุมคุณภาพก็มีดังนี้คือ การทำกิจกรรม 5 ส. เราสามารถนำไปใช้กับองค์กรคือร่วมกันดูแลเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในองค์กรซึ่งจะอำนวยความสะดวกกับการปฏิบัติงาน ระบบ TQC/TQM  เป็นแนวทางในการบริหารขององค์กรที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพโดยสมาชิกทุกคนขององค์กรมีส่วนร่วม  และมุ่งหมายผลกำไรในระยะยาว  ด้วยการสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า   ระบบ HACCP มีศักยภาพในการระบุบริเวณหรือขั้นตอน การผลิตที่มีโอกาสเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ ซึ่งจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างรอบคอบ และระบบมาตรฐาน ISO ช่วยลดต้นทุนในระยะยาวซึ่งทำให้ตัวเราทำงานได้ไม่ผิดพลาดจึงไม่สิ้นเปลื่องวัสดุมากและเสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับองค์กร

 

นายทักศิลป์ ทองที่
IP: xxx.29.20.243
เขียนเมื่อ 
   การควบคุมคุณภาพ  เป็นการรับประกันว่าสินค้าหรือว่าบริการที่ได้จากผ่านการผลิตของเรานั้นมีคุณภาพน่า่ใช้  มีความน่าเชื่อถือ  ในการใช้สินค้าและบริการ  ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารงานและผลการดำเนินงาน   แต่ว่าถ้าหากว่าบริการหรือสินค้าของเรานั้นไม่มีการควบคุมคุณภาพทั้งในทางด้านตัวสินค้าและบริการเมื่อลูกค้าใช้สินค้าหรือบริการของเราแล้วลูกค้าก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าสินค้าและบริการของเราไม่ดีลูกค้าก็จะไม่กลับมาใช้บริการในสินค้าและบริการของเราอีก   และอีกอย่างคาอการที่ลูกค้าใช้บริการกับเราก็เท่กับว่าลูกค้าช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรเราด้วย  ถ้าสินค้าและบริการดีก็จะเป็นตัวส่งเสริมให้เกิดการบอกต่อในตัวสินค้าและบริการด้วย   แต่ถ้าหากว่าสินค้าและบริการเราไม่ดีลูกค้าก็จะบอกต่อไปในทางที่ไม่ดีและจะส่งผลให้การดำเนินการไปได้ไทม่ดีหรือส้มเลิกกิจการไปเลยก็ได้นี่คือผลจากการใช้สินค้าและบริการของลูกค้า  และยังเป็นการปรับปรุงในส่วนที่ไม่ดีหรือไม่มีคุณภาพให้ดีขึ้นต่อไปและสร้างความพึงพอใจให้้กับลูกค้าและสังคม  ถ้ามองดูดีๆแล้วจะเห็นว่าการที่เรานั้นสามารถที่จะทำการควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการของเราได้จะส่งผลระยะยาวในการจำหน่ายของสอนค้าและบริการของเราได้ซึ่งนั่นก็หมายถึงการครองใจของประชาชนหรือสามารถครองตลาดได้    และในโรงงานก็เช่นกันเราสามารถที่จะปรับปรุงการทำงานของเราได้อย่างดีเลยทีเดียว
ชรินทร์ วงศ์ใหญ่
IP: xxx.29.20.243
เขียนเมื่อ 

การควบคุมคุณภาพที่ดีต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วย มีความสวยงาม ราคาถูก มีการกำกับดูแลจากหน่วยงานของรัฐ และของเอกชนเพื่อให้เกิดความเสมอภาคกันมีความยุติธรรม ไม่มีการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต้องมีการใช้กิจกรรม 5 ส เข้ามาใช้ด้วย การที่งานของเรามีคุณภาพนั้นย่อมทำให้เกิดความได้เปรียบทางการค้าด้วย งานดี มีคุณภาพ ผู้บริโภคย่อมมีความต้องการมาก งานไม่มีคุณภาพผู้บริโภคย่อมไม่ต้องการ ดังนั้นเราจึงต้องมีการนำเอาการควบคุมคุณภาพมาใช้ในงานของเราด้วยเพื่อให้งานของเรามีคุณภาพมากที่สุดและผู้บริโภคต้องการมากที่สุดด้วย

 

นายทวีวัฒน์ สาวันดี
IP: xxx.29.20.243
เขียนเมื่อ 

การควบคุมคุณภาพจะต้องคำนึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก โดยผู้ประกอบการจะต้องใช้ระบบควบคุมคุณภาพที่น่าเชื่อถือเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามต้องการ ถ้าการบริหารงานไม่มีประสิทธภาพหรือบริหารงานบกพร่องก็จะส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการในการควบคุมคุณภาพซึ่งผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความชำนาญและมุ่งเน้นพัฒนาปรับปรุงการทำงานของตนให้ดีการพัฒนาความคิด การแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันแล้วก็ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานถ้าขาดตกบกพร่องก็ทำการปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นการที่จะก่อให้เกิดคุณภาพนั้นจะต้องใช้ปัจจัยด้านกำลังคน เงิน เคื่องจักร และวัตถุดิบในการผลิต และการบริหารงานที่ดีและเหมาะสม

นายทวีวัฒน์ สาวันดี
IP: xxx.29.20.243
เขียนเมื่อ 

การควบคุมคุณภาพจะต้องคำนึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก โดยผู้ประกอบการจะต้องใช้ระบบควบคุมคุณภาพที่น่าเชื่อถือเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามต้องการ ถ้าการบริหารงานไม่มีประสิทธภาพหรือบริหารงานบกพร่องก็จะส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการในการควบคุมคุณภาพซึ่งผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความชำนาญและมุ่งเน้นพัฒนาปรับปรุงการทำงานของตนให้ดีการพัฒนาความคิด การแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันแล้วก็ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานถ้าขาดตกบกพร่องก็ทำการปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นการที่จะก่อให้เกิดคุณภาพนั้นจะต้องใช้ปัจจัยด้านกำลังคน เงิน เคื่องจักร และวัตถุดิบในการผลิต และการบริหารงานที่ดีและเหมาะสม

จ.ส.อ.ชัยสิทธิ์ นนทวัน
IP: xxx.29.20.243
เขียนเมื่อ 

การควบคุมคุณภาพ  เป็นการรับประกันว่าสินค้าหรือว่าบริการที่ได้จากผ่านการผลิตของเรานั้นมีคุณภาพน่า่ใช้  มีความน่าเชื่อถือ  ในการใช้สินค้าและบริการ แต่ถ้าหากว่าสินค้าและบริการเราไม่ดีลูกค้าก็จะบอกต่อไปในทางที่ไม่ดีและจะส่งผลให้การดำเนินการไปได้ไทม่ดีหรือส้มเลิกกิจการไปเลยก็ได้นี่คือผลจากการใช้สินค้าและบริการของลูกค้า  และยังเป็นการปรับปรุงในส่วนที่ไม่ดีหรือไม่มีคุณภาพให้ดีขึ้นต่อไปและสร้างความพึงพอใจให้้กับลูกค้าและสังคม   ปัญหาและสาเหตุที่ทำให้เกิดกระบวนการควบคุมคุณภาพ คือ การผลิตของผู้ผลิตมีหลายเจ้าจนทำให้เกิดการเปรียบเทียบสินค้ากัน  อีกทั้งคุณภาพของสินค้าต้องตรงกับความต้องการของผู้บริโภค  และในสินค้านั้น ๆ ผู้บริโภคพึงพอใจในสินค้านั้น ๆได้ ดังนั้นเราจึงนำเอากระบวนการต่าง ๆ ในการควบคุมคุณภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นการตัดสินใจในการเลือกตัวสินค้าและผลิตสินค้าตามที่ผู้บริโภคต้องการ  และกระบวนการควบคุมคุณภาพที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างหนึ่งได้แก่  กระบวนการควบคุมโดยใช้  5 ส ได้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค นั่นคือ สะอาด  สะดวก สะสาง สุขลักษณะนิสัย และสร้างนิสัยเราสามารถนำไปใช้กับองค์กรคือร่วมกันดูแลเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในองค์กรซึ่งจะอำนวยความสะดวกกับการปฏิบัติงาน ระบบ TQC/TQM  เป็นแนวทางในการบริหารขององค์กรที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพโดยสมาชิกทุกคนขององค์กรมีส่วนร่วม  และมุ่งหมายผลกำไรในระยะยาว  ด้วยการสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า   ระบบ HACCP มีศักยภาพในการระบุบริเวณหรือขั้นตอน การผลิตที่มีโอกาสเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ ซึ่งจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างรอบคอบ และระบบมาตรฐาน ISO ช่วยลดต้นทุนในระยะยาวซึ่งทำให้ตัวเราทำงานได้ไม่ผิดพลาดจึงไม่สิ้นเปลื่องวัสดุมากและเสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับองค์กรซึ่งในทางอุตสาหกรรมแล้วการควบคุมคุณภาพของสินนค้านั้นถือเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่จะไปสู่มาตฐานระดับสูง 

นาย ไพรัตน์ กาญจนเสน
IP: xxx.29.20.243
เขียนเมื่อ 

การควบคุมคุณภาพนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าบางทีวัสดุที่นำมาผลิตสินค้านั้นไม่ได้มาตฐานจึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานที่มาตรวจสอบคุณภาพสินค้านั้นๆเพราะถ้าปล่อยให้สินค้าที่ไม่ได้มาตฐานออกสู่ทอ้งตลาดแล้วผู้บริโภคก็จะได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพยกตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่ได้คุณภาพเกษตรกรนำไปใช้แล้วไม่ได้ผลเพราะว่าผู้ผลิตเองก็เอาเปรียบลูกค้าโดยไม่ใส่ธาตุอาหารที่เพียงพอตามที่พืชต้องการแต่จะเอาดินมาปั้นเม็ดแล้วใส่กระสอบขายเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการควบคุมคุณภาพโดยต้องผ่านการตรวจสอบจากกรมวิชาการเกษตรว่าได้คุณภาพมาตฐานหรือไม่เพียงไรถ้าไม่ได้มาตฐานกรมวิชาการเกษตรก็จะไม่ออกใบอนุญาตให้ในส่วนนี้ตัวสินค้าจะฟ้องเองถ้าใช้ไม่ได้ผลเที่ยวหน้าเกษตรก็จะไม่ใช้อีกแต่บางส่วนสินค้าที่ไม่ได้มาตฐานก็ยังมีอยู่ตามท้องตลาดเช่นกันเพราะว่ากรมควบคุมคุณภาพตรวจสอบไม่ได้แต่สินค้าที่ไม่ได้มาตฐานเหล่านี้ก็ยังได้รับความสนใจไม่น้อยจากลูกค้าเพราะว่าสินค้ามีราคาถูกเพราะฉะนั้นการควบคุมคุณภาพนั้นไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทใดจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับผู้บริโภค

นาย ไพรัตน์ กาญจนเสน
IP: xxx.29.20.243
เขียนเมื่อ 

การควบคุมคุณภาพนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าบางทีวัสดุที่นำมาผลิตสินค้านั้นไม่ได้มาตฐานจึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานที่มาตรวจสอบคุณภาพสินค้านั้นๆเพราะถ้าปล่อยให้สินค้าที่ไม่ได้มาตฐานออกสู่ทอ้งตลาดแล้วผู้บริโภคก็จะได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพยกตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่ได้คุณภาพเกษตรกรนำไปใช้แล้วไม่ได้ผลเพราะว่าผู้ผลิตเองก็เอาเปรียบลูกค้าโดยไม่ใส่ธาตุอาหารที่เพียงพอตามที่พืชต้องการแต่จะเอาดินมาปั้นเม็ดแล้วใส่กระสอบขายเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการควบคุมคุณภาพโดยต้องผ่านการตรวจสอบจากกรมวิชาการเกษตรว่าได้คุณภาพมาตฐานหรือไม่เพียงไรถ้าไม่ได้มาตฐานกรมวิชาการเกษตรก็จะไม่ออกใบอนุญาตให้ในส่วนนี้ตัวสินค้าจะฟ้องเองถ้าใช้ไม่ได้ผลเที่ยวหน้าเกษตรก็จะไม่ใช้อีกแต่บางส่วนสินค้าที่ไม่ได้มาตฐานก็ยังมีอยู่ตามท้องตลาดเช่นกันเพราะว่ากรมควบคุมคุณภาพตรวจสอบไม่ได้แต่สินค้าที่ไม่ได้มาตฐานเหล่านี้ก็ยังได้รับความสนใจไม่น้อยจากลูกค้าเพราะว่าสินค้ามีราคาถูกเพราะฉะนั้นการควบคุมคุณภาพนั้นไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทใดจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับผู้บริโภค

นายทักศิลป์ ทองที่
IP: xxx.29.20.243
เขียนเมื่อ 
   การควบคุมคุณภาพ  เป็นการรับประกันว่าสินค้าหรือว่าบริการที่ได้จากผ่านการผลิตของเรานั้นมีคุณภาพน่า่ใช้  มีความน่าเชื่อถือ  ในการใช้สินค้าและบริการ  ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารงานและผลการดำเนินงาน   แต่ว่าถ้าหากว่าบริการหรือสินค้าของเรานั้นไม่มีการควบคุมคุณภาพทั้งในทางด้านตัวสินค้าและบริการเมื่อลูกค้าใช้สินค้าหรือบริการของเราแล้วลูกค้าก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าสินค้าและบริการของเราไม่ดีลูกค้าก็จะไม่กลับมาใช้บริการในสินค้าและบริการของเราอีก   และอีกอย่างคาอการที่ลูกค้าใช้บริการกับเราก็เท่กับว่าลูกค้าช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรเราด้วย  ถ้าสินค้าและบริการดีก็จะเป็นตัวส่งเสริมให้เกิดการบอกต่อในตัวสินค้าและบริการด้วย   แต่ถ้าหากว่าสินค้าและบริการเราไม่ดีลูกค้าก็จะบอกต่อไปในทางที่ไม่ดีและจะส่งผลให้การดำเนินการไปได้ไทม่ดีหรือส้มเลิกกิจการไปเลยก็ได้นี่คือผลจากการใช้สินค้าและบริการของลูกค้า  และยังเป็นการปรับปรุงในส่วนที่ไม่ดีหรือไม่มีคุณภาพให้ดีขึ้นต่อไปและสร้างความพึงพอใจให้้กับลูกค้าและสังคม  ถ้ามองดูดีๆแล้วจะเห็นว่าการที่เรานั้นสามารถที่จะทำการควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการของเราได้จะส่งผลระยะยาวในการจำหน่ายของสินค้าและบริการของเราได้ซึ่งนั่นก็หมายถึงการครองใจของประชาชนหรือสามารถครองตลาดได้    และในโรงงานก็เช่นกันเราสามารถที่จะปรับปรุงการทำงานของเราได้อย่างดีเลยทีเดียว
นายวิรัตน์ พันธ์สุข
IP: xxx.29.20.243
เขียนเมื่อ 

สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิด"กระบวนการควบคุมคุณภาพ"ก็คือการที่เราต้องการให้ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่สำเร็จออกมาไม่ให้มีข้อบกพร่องเสียหายหรือถ้ามีก็น้อยที่สุด กล่าวง่ายๆคือ ให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆออกมาดีที่สุดนั่นเอง ฉะนั้นแล้วการที่จะนำเอากระบวนการต่างๆมาใช้ให้เกิดผลสำเร็จ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆดังนี้

1.เจ้าของกิจการผู้ผลิต ต้องเป็นผู้ที่จริงใจและจริงจังในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพโดยแท้จริง ดูแล ควบคุม ตรวจสอบทุกขั้นตอนให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล

2.ขั้นตอน กระบวนการตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การติดตั้ง และการบริการ ทุกขั้นตอนต้องทำได้มาตรฐานที่แท้จริง

3.ต้องได้ตามระบบคุณภาพของโลกในปัจจุบัน เช่น tis/iso 9000 เป็นต้น เพราะสังคมมนุษย์ปัจจุบัน สินค้าที่มีผู้ใช้โดยทั่วไปต้องมีการรับรองมาตรฐานเพื่อความมั่นใจของผู้ใช้

นายพงษ์นที พวงศรี กศ.บ.ป.36.3.7 เลขที่15
IP: xxx.29.20.21
เขียนเมื่อ 

ในการควบคุมคุณภาพนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อผู้บริโภค เพราะการควบคุมคุณภาพนั้นจะต้องคำนึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ โดยผู้ประกอบการจะต้องใช้ระบบควบคุมคุณภาพที่น่าเชื่อถือเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามที่ผู้บริโภคต้องการ ถ้าการบริหารงานไม่มีประสิทธภาพหรือบริหารงานบกพร่องก็จะส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการในการควบคุมคุณภาพซึ่งผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความชำนาญและมุ่งเน้นพัฒนาปรับปรุงการทำงานของตนให้ดีการพัฒนาความคิด การแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันแล้วก็ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานถ้าขาดตกบกพร่องก็ทำการปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

กมลชัย นิรานนท์
IP: xxx.29.20.243
เขียนเมื่อ 

การนำเอากระบวนการควบคุมคุณภาพมาใช้นั้น ผมคิดว่าดีนะครับ เพราะในปัจจุบันสินค้าไม่ได้คุณภาพมีเยอะและมีการเอารัดเอาเปรียบมากเพื่อให้ได้ขายสินค้าของตัวเอง การควบคุมคุณภาพนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพื่อทำให้สินค้ามีมาตฐาน จะได้มีต้นแบบมาตรฐานอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าหรือบริการต่างๆ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการผลิตสินค้าหรือบริการแบบเดียวกันทั้งหมด และในการควบคุมคุณภาพนั้นจะต้องมีการควบคุมคุณภาพและมีการตรวจสอบอยู่เสมอเพื่อให้ได้สินค้าตามเป้าหมายยกตัวอย่างยกตัวอย่างมารตฐานที่รู้จักกันนะครับ เช่น ISO 9000 หรือมาตรฐานในแบบอื่นที่เป็นที่รู้จัก และถ้าสินค้าเราได้มาตรฐานก็จะเป็นที่ยอมรับของผู้คนทั่วไปและลูกค้าก็จะบอกต่อๆกันไปว่าสินค้าของเราดีแต่ถ้าไม่ได้มาตรฐานแล้วล่ะก็ถึงจะเป็นที่ยอมรับช่วงแรกๆ แต่พอสักปีพอลูกค้ารู้ถึงคุณภาพที่ไม่สมกับโฆษณาแล้วมีแต่ขาดทุนแล้วสักพักคงเลิกกิจการไป ดังนั้น การมีมาตรฐานนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากเพื่อให้สินค้าน่าเชื่อถือ เพื่อครอบใจผู้บริโภคและสามารถครอบตลาดได้ สรุปว่า การควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการนั้น เป็นมาตรฐานเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของสินค้าและบริการและผลที่ตามมาก็จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ขอบคุณครับ

นาย ทวีวิทย์ ไกยวงษ์
IP: xxx.29.20.243
เขียนเมื่อ 

      การควบคุมคุณภาพเป็นเกณฑ์ขั้นตําที่โรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งต้องผ่านซึ่งมี 3 ขั้นตอนคือ 1. การควบคุมก่อนออกสู่ตลาด 2.การติดตามตรวจสอบ 3.การเฝ้าระวังพิษภัย ดั้งนั้นจึงมีหน่วยงาน 2 กระทรวงที่ดูแลคือกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงสาธารณสุข  สําหรับผู้ผลิตระดับอุตสาหกรรมจะต้องมีความรับผิดชอบที่จะดําเนินการสร้างความมั่นใจว่าอาหารปลอดภัยตลอดจนผ่านเกณฑ์ขั้นตําของสํานักงานคะกรรมการณ และสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรมได้เสนอมาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการผลิตสินคาที่มีมาตรฐานสูงขึ้นและในปัจจุบัน สมอ ได้นําเสนออนุกรมมาตรฐานหรือ iso 9000และ iso 14000 เพื่อให้ผู้ประกอบการรักษาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยยึดหลักมาตรฐานสากลยิ่ด้วย

เจษฎา ดาววงศ์ญาติ
IP: xxx.29.20.243
เขียนเมื่อ 

เป็นการควบคุมความปลอคภัยให้ผู้บริโภคว่าสินค้ามีคุณภาพน่า่ใช้  มีความน่าเชื่อถือ  ในการใช้สินค้าและบริการ  ถ้าสินค้าและบริการดีก็จะทำให้สินค้าขายดีด้วย ปัจจัยที่ทำให้เกิดกระบวนควบคุมคุณภาพของสินค้าเช่นการทำกิจกรรม 5 ส. เราสามารถนำไปใช้กับองค์กรคือร่วมกันดูแลเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในองค์กรซึ่งและสะดวกกับการปฏิบัติงาน เมื่อสินค้ามีคุณภาพและมีบริการที่ดีก็จะทำให้ลูกค้าที่ใช้บริการบอกต่อกันไปและเป็นการโฆษณาสินค้าที่ดีสามารถครองตลาดในระยะยาวได้

ส.อ.ปัณณวรรธ ใจสว่าง
IP: xxx.29.20.243
เขียนเมื่อ 

            การนำเอากระบวนการควบคุมคุณภาพมาใช้ในงานอุตสาหกรรม  นั้น  ในความเห็นของข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเป็นอย่างมาก     ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ  กระบวนการขั้นตอนการผลิต  การบรรจุหีบห่อ  และการขนส่ง  จะต้องมีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน  เพื่อป้องกันความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมา  ซึ่งหากไม่มีการควบคุมคุณภาพของขั้นตอนต่าง ๆ แล้วก็อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลิตภัณฑ์ได้  เช่น  การนำเอาวัตถุดิบที่ไม่ได้คุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐานมาใช้ในการผลิต  ผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็จะไม่มีคุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน หรือควบคุมคุณภาพในขั้นตอนต้น ๆ  แต่การบรรจุหีบห่อไม่ได้มาตรฐาน  ก็จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  ไม่ได้มาตรฐาน 

            ดังนั้น  การควบคุมคุณภาพต้องดำเนินการทุกขั้นตอนการผลิต  เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด   

ชรินทร์ วงศ์ใหญ่
IP: xxx.29.20.243
เขียนเมื่อ 

การควบคุมคุณภาพที่ดีต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วย มีความสวยงาม ราคาถูก มีการกำกับดูแลจากหน่วยงานของรัฐ และของเอกชนเพื่อให้เกิดความเสมอภาคกันมีความยุติธรรม ไม่มีการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต้องมีการใช้กิจกรรม 5 ส เข้ามาใช้ด้วย การที่งานของเรามีคุณภาพนั้นย่อมทำให้เกิดความได้เปรียบทางการค้าด้วย งานดี มีคุณภาพ ผู้บริโภคย่อมมีความต้องการมาก งานไม่มีคุณภาพผู้บริโภคย่อมไม่ต้องการ ดังนั้นเราจึงต้องมีการนำเอาการควบคุมคุณภาพมาใช้ในงานของเราด้วยเพื่อให้งานของเรามีคุณภาพมากที่สุดและผู้บริโภคต้องการมากที่สุดด้วย

 

นาย ยอดชาย แสนสุข
IP: xxx.29.20.243
เขียนเมื่อ 

ปัจจัยและสาเหตุที่ทำให้เกิดการควบคุมคุณภาพก็คือการที่เราต้องการให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมามีคุณภาพและเป็นที่สนจัยของผู้ใช้จนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปจึงต้องจัดให้มีการควบคุมคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์และบริษัทหรือโรงงานอุสาหกรรมที่จะนำเอาระบบควบคุมคุณภาพมาใช้ในองค์กรควรเริ่มต้นปฏิบัติของระบบ  5  ส.ก่อนคือ

1.สะสาง  คือการจัดแยกชนิดของสิ่งของที่จะใช้และไม่ใช้ออกจากกันจัดออกให้เป็นหมวดหมู่

2.สะดวก  คือการจัดอุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่และสะดวกต่อการใช้งานไม่เป็นที่เสียเวลาในการค้นหาของที่ต้องใช้

3.สะอาด  คือการทำความสะอาดบริเวรสะถานที่ทำงานให้หน้าอยู่อาศัญ

4.สุขลักษณะ  คือรักษาสภาพของความสะอาดทำให้ที่ทำงานไม่มีขยะและสิ่งสกปรก

5.สร้างนิสัย  คือปัจจัยที่ฝึกกันไว้ทั้ง  4  ข้อทำให้เป็นนิสัย

ระบบ  5  ส  นี้จัดเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จตามความต้องการ

นาย ยอดชาย แสนสุข
IP: xxx.29.20.243
เขียนเมื่อ 

ปัจจัยและสาเหตุที่ทำให้เกิดการควบคุมคุณภาพก็คือการที่เราต้องการให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมามีคุณภาพและเป็นที่สนจัยของผู้ใช้จนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปจึงต้องจัดให้มีการควบคุมคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์และบริษัทหรือโรงงานอุสาหกรรมที่จะนำเอาระบบควบคุมคุณภาพมาใช้ในองค์กรควรเริ่มต้นปฏิบัติของระบบ  5  ส.ก่อนคือ

1.สะสาง  คือการจัดแยกชนิดของสิ่งของที่จะใช้และไม่ใช้ออกจากกันจัดออกให้เป็นหมวดหมู่

2.สะดวก  คือการจัดอุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่และสะดวกต่อการใช้งานไม่เป็นที่เสียเวลาในการค้นหาของที่ต้องใช้

3.สะอาด  คือการทำความสะอาดบริเวรสะถานที่ทำงานให้หน้าอยู่อาศัญ

4.สุขลักษณะ  คือรักษาสภาพของความสะอาดทำให้ที่ทำงานไม่มีขยะและสิ่งสกปรก

5.สร้างนิสัย  คือปัจจัยที่ฝึกกันไว้ทั้ง  4  ข้อทำให้เป็นนิสัย

ระบบ  5  ส  นี้จัดเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จตามความต้องการ

วีระยุทธ์ คำนึง ส่งเมื่อ 30 เมษายน 254916;50 .2006
IP: xxx.29.20.243
เขียนเมื่อ 

ตอบ.ผมคิดว่าระบบควบคุมคุณภาพควรที่จะขาดไม่ได้เพราะว่าจะต้องใช้ควบคุมทุกอย่างในงานอุตสาหกรรมใหญ่หรือขนาดกลางใช้ควบคุมการผลิตทุกอย่างทุกขั้นตอนถ้าเกิดขาดไปเเล้วจะทำให้การผลิตการทำงานทุกขั้นตอนเกิดความล่าช้าเเละไม่เกิดระบบระเบียบรวมถึงการควบคุมการผลิตทุกอย่างเเละระบบ 5ส tqm'tqc

      มีการตรวจสอบคุณภาพทุกๆปีประเมินว่าผ่านเกณฑ์มีคณะกรรมการในหลายๆด่านฉนั้นจึงขาดระบบควบคุมที่กล่าวมาไม่ใดเป็นอันขาดถึงจะเป็นผลดีต่อผู้ผลิตเเละผู้บริโภคเเละสมเป็นโรงงานที่มีคุณภาพ

วีระยุทธ์ คำนึง
IP: xxx.121.90.175
เขียนเมื่อ 

สวัสดีรับอาจารย์ผม นายวีระยุทธ์ คำนึง...

..ไม่เจออาจารย์นาน...สบายดีไหมครับอาจารย์.....

...ผมขึ้มาทำงานที่กรุงเทพได้.....2 ปีแล้วครับ.....

...ตอนผมจบใหมๆๆๆก็เกิดอุบัติเหตุกับผมคือผมขับรถไปชนมอเตอร์ไชต์.

...ทำให้คนเสียชีวิตทันที่ 1 คน...และต้องตัดขาอีก 1 คน

และมีคดีกับต้องชดใช้ค่าเสียหายอีก400,000 บาท....

...ผมเลยต้องขึ้นมาทำงานที่กรุงเทพครับ...........

ถ้าหนี้หมดอาจจะกลับไปเรียนปอโท อีกครับ..........

......ขอให้อาจารมีความสุขกับการทำงานน้ะครับผม.........

ฝากความคิดถึง DR รณฤทธิ์ - อาจารย์เชฐ - อาจารย์กนวรรณ-อ.ดรุนี-

อ.เวช ด้วยครับ

.......สวัสดีครับอาจารย์...