ความเห็น 26110

Quality Control

กมลชัย นิรานนท์
IP: xxx.29.20.243
เขียนเมื่อ 

การนำเอากระบวนการควบคุมคุณภาพมาใช้นั้น ผมคิดว่าดีนะครับ เพราะในปัจจุบันสินค้าไม่ได้คุณภาพมีเยอะและมีการเอารัดเอาเปรียบมากเพื่อให้ได้ขายสินค้าของตัวเอง การควบคุมคุณภาพนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพื่อทำให้สินค้ามีมาตฐาน จะได้มีต้นแบบมาตรฐานอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าหรือบริการต่างๆ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการผลิตสินค้าหรือบริการแบบเดียวกันทั้งหมด และในการควบคุมคุณภาพนั้นจะต้องมีการควบคุมคุณภาพและมีการตรวจสอบอยู่เสมอเพื่อให้ได้สินค้าตามเป้าหมายยกตัวอย่างยกตัวอย่างมารตฐานที่รู้จักกันนะครับ เช่น ISO 9000 หรือมาตรฐานในแบบอื่นที่เป็นที่รู้จัก และถ้าสินค้าเราได้มาตรฐานก็จะเป็นที่ยอมรับของผู้คนทั่วไปและลูกค้าก็จะบอกต่อๆกันไปว่าสินค้าของเราดีแต่ถ้าไม่ได้มาตรฐานแล้วล่ะก็ถึงจะเป็นที่ยอมรับช่วงแรกๆ แต่พอสักปีพอลูกค้ารู้ถึงคุณภาพที่ไม่สมกับโฆษณาแล้วมีแต่ขาดทุนแล้วสักพักคงเลิกกิจการไป ดังนั้น การมีมาตรฐานนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากเพื่อให้สินค้าน่าเชื่อถือ เพื่อครอบใจผู้บริโภคและสามารถครอบตลาดได้ สรุปว่า การควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการนั้น เป็นมาตรฐานเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของสินค้าและบริการและผลที่ตามมาก็จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ขอบคุณครับ