ความเห็น 26088

Quality Control

นาย สุรพงษ์ พรมขอนยาง
IP: xxx.29.20.21
เขียนเมื่อ 

ปัจจัยและสาเหตุที่ทำให้เกิดกระบวนควบคุมคุณภาพก็มีดังนี้คือ การทำกิจกรรม 5 ส. เราสามารถนำไปใช้กับองค์กรคือร่วมกันดูแลเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในองค์กรซึ่งจะอำนวยความสะดวกกับการปฏิบัติงาน ระบบ TQC/TQM  เป็นแนวทางในการบริหารขององค์กรที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพโดยสมาชิกทุกคนขององค์กรมีส่วนร่วม  และมุ่งหมายผลกำไรในระยะยาว  ด้วยการสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า   ระบบ HACCP มีศักยภาพในการระบุบริเวณหรือขั้นตอน การผลิตที่มีโอกาสเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ ซึ่งจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างรอบคอบ และระบบมาตรฐาน ISO ช่วยลดต้นทุนในระยะยาวซึ่งทำให้ตัวเราทำงานได้ไม่ผิดพลาดจึงไม่สิ้นเปลื่องวัสดุมากและเสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับองค์กร