ความเห็น 26087

Quality Control

นาย วีระชัย ต่อต้น
IP: xxx.29.20.243
เขียนเมื่อ 
การควบคุมคุณภาพนั้นย่อมมีประโยชน์เพราะเป็นสิ่งที่ชี้วัดถึงการมีคุณภาพของสินค้านั้นๆ เมื่อสินค้ามีคุณภาพแล้วก็จะสามารถขายสินค้านั้นได้ แต่ถ้าหากเราไม่ได้ควบคุมคุณภาพสินค้าแล้วอาจไม่เป็นที่พอใจของลูกค้าก็จะทำให้สินค้าไม่ได้ขายทำให้เราขาดทุนได้ การควบคุมคุณภาพนั้นเป็นสิ่งที่ดีทำให้สินค้ามีมาตฐาน ซึ่งในทางอุตสาหกรรมแล้วการควบคุมคุณภาพของสินนค้านั้นถือเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่จะไปสู่มาตฐานระดับสูง