ความเห็น 26090

Quality Control

นายทักศิลป์ ทองที่
IP: xxx.29.20.243
เขียนเมื่อ 
   การควบคุมคุณภาพ  เป็นการรับประกันว่าสินค้าหรือว่าบริการที่ได้จากผ่านการผลิตของเรานั้นมีคุณภาพน่า่ใช้  มีความน่าเชื่อถือ  ในการใช้สินค้าและบริการ  ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารงานและผลการดำเนินงาน   แต่ว่าถ้าหากว่าบริการหรือสินค้าของเรานั้นไม่มีการควบคุมคุณภาพทั้งในทางด้านตัวสินค้าและบริการเมื่อลูกค้าใช้สินค้าหรือบริการของเราแล้วลูกค้าก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าสินค้าและบริการของเราไม่ดีลูกค้าก็จะไม่กลับมาใช้บริการในสินค้าและบริการของเราอีก   และอีกอย่างคาอการที่ลูกค้าใช้บริการกับเราก็เท่กับว่าลูกค้าช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรเราด้วย  ถ้าสินค้าและบริการดีก็จะเป็นตัวส่งเสริมให้เกิดการบอกต่อในตัวสินค้าและบริการด้วย   แต่ถ้าหากว่าสินค้าและบริการเราไม่ดีลูกค้าก็จะบอกต่อไปในทางที่ไม่ดีและจะส่งผลให้การดำเนินการไปได้ไทม่ดีหรือส้มเลิกกิจการไปเลยก็ได้นี่คือผลจากการใช้สินค้าและบริการของลูกค้า  และยังเป็นการปรับปรุงในส่วนที่ไม่ดีหรือไม่มีคุณภาพให้ดีขึ้นต่อไปและสร้างความพึงพอใจให้้กับลูกค้าและสังคม  ถ้ามองดูดีๆแล้วจะเห็นว่าการที่เรานั้นสามารถที่จะทำการควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการของเราได้จะส่งผลระยะยาวในการจำหน่ายของสอนค้าและบริการของเราได้ซึ่งนั่นก็หมายถึงการครองใจของประชาชนหรือสามารถครองตลาดได้    และในโรงงานก็เช่นกันเราสามารถที่จะปรับปรุงการทำงานของเราได้อย่างดีเลยทีเดียว