ความเห็น 26101

Quality Control

นาย ไพรัตน์ กาญจนเสน
IP: xxx.29.20.243
เขียนเมื่อ 

การควบคุมคุณภาพนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าบางทีวัสดุที่นำมาผลิตสินค้านั้นไม่ได้มาตฐานจึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานที่มาตรวจสอบคุณภาพสินค้านั้นๆเพราะถ้าปล่อยให้สินค้าที่ไม่ได้มาตฐานออกสู่ทอ้งตลาดแล้วผู้บริโภคก็จะได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพยกตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่ได้คุณภาพเกษตรกรนำไปใช้แล้วไม่ได้ผลเพราะว่าผู้ผลิตเองก็เอาเปรียบลูกค้าโดยไม่ใส่ธาตุอาหารที่เพียงพอตามที่พืชต้องการแต่จะเอาดินมาปั้นเม็ดแล้วใส่กระสอบขายเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการควบคุมคุณภาพโดยต้องผ่านการตรวจสอบจากกรมวิชาการเกษตรว่าได้คุณภาพมาตฐานหรือไม่เพียงไรถ้าไม่ได้มาตฐานกรมวิชาการเกษตรก็จะไม่ออกใบอนุญาตให้ในส่วนนี้ตัวสินค้าจะฟ้องเองถ้าใช้ไม่ได้ผลเที่ยวหน้าเกษตรก็จะไม่ใช้อีกแต่บางส่วนสินค้าที่ไม่ได้มาตฐานก็ยังมีอยู่ตามท้องตลาดเช่นกันเพราะว่ากรมควบคุมคุณภาพตรวจสอบไม่ได้แต่สินค้าที่ไม่ได้มาตฐานเหล่านี้ก็ยังได้รับความสนใจไม่น้อยจากลูกค้าเพราะว่าสินค้ามีราคาถูกเพราะฉะนั้นการควบคุมคุณภาพนั้นไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทใดจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับผู้บริโภค