ความเห็น 26112

Quality Control

เจษฎา ดาววงศ์ญาติ
IP: xxx.29.20.243
เขียนเมื่อ 

เป็นการควบคุมความปลอคภัยให้ผู้บริโภคว่าสินค้ามีคุณภาพน่า่ใช้  มีความน่าเชื่อถือ  ในการใช้สินค้าและบริการ  ถ้าสินค้าและบริการดีก็จะทำให้สินค้าขายดีด้วย ปัจจัยที่ทำให้เกิดกระบวนควบคุมคุณภาพของสินค้าเช่นการทำกิจกรรม 5 ส. เราสามารถนำไปใช้กับองค์กรคือร่วมกันดูแลเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในองค์กรซึ่งและสะดวกกับการปฏิบัติงาน เมื่อสินค้ามีคุณภาพและมีบริการที่ดีก็จะทำให้ลูกค้าที่ใช้บริการบอกต่อกันไปและเป็นการโฆษณาสินค้าที่ดีสามารถครองตลาดในระยะยาวได้