ความตาย [รวมบันทึก-๓๘]


อยากรวบรวม บันทึกที่โดนใจ ของตนเองไว้เป็นหมวดหมู่

ผมได้แนวคิดจากการอ่าน บันทึกของอาจารย์มาโนช เรื่อง ไม่อยากพลาดเรื่องดีๆ เพียงเพราะไม่ได้ตามตลอด แล้ว อยากรวบรวม บันทึกที่โดนใจ ของตนเองไว้เป็นหมวดหมู่ อย่างน้อยเวลาตัวเองจะอ่านในอนาคตจะได้ค้นง่าย เข้าถึงเร็ว ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ บันทึกดีๆ ได้ปรากฏในหลายๆแห่ง แล้วมีการเชื่อมโยงไปที่ บันทึกต้นฉบับ

รวมบันทึก นี้ จะเกี่ยวข้องกับ ความตาย

จำนวนบันทึกที่รวบรวมไว้แสดงใน ชื่อบันทึก

คำสำคัญ (Tags): #ความตาย#บันทึก
หมายเลขบันทึก: 79528เขียนเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2007 20:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 17:28 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (40)
บันทึก:      ตาย
ผู้บันทึก:    BM.chaiwut   
ความหมายของ ตาย ในภาษาบาลี
บันทึก:    ไม้ขีดไฟแสดงธรรม
ผู้บันทึก:   พิชัย กรรณกุลสุนทร
ภาพไม้ขีดห้าอันที่สื่อถึงธรรมชาติของสรรพสิ่ง เกิด ดับ
บันทึก:     เรียนหมอ...เรียนชีวิต
ผู้บันทึก:   อนิศรา
เรื่องของคุณหมอที่บอกผู้ป่วยก่่อนเข้าผ่าตัดว่า ป้าไม่ตายหรอก แต่คุณป้าตาย
บันทึก:    คัมภีร์มรณะ
ผู้บันทึก:   กิตติพงษ์ เสริมราษฎร์
ความหมายของ ความตาย และวิธีการเจริญมรณสติของหลวงปู่พุทธะอิสระ อย่างละเอียด
บันทึก:     มรณวิทยา กับ แพทยศาสตรศึกษา
ผู้บันทึก:   Phoenix
เรื่องความตายกับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
บันทึก:    มา Delete ความทุกข์กันเถอะ
ผู้บันทึก:   ครูบา สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์
แผ่นพับ เรื่อง ตายไม่มี ของหลวงพ่อพระศรีญาณโสภณ ย่อยโดยครูบาสุทธินันท์
บันทึก:    สุขสุดท้ายที่ปลายทาง : สุขยิ่งขึ้นในปีใหม่
ผู้บันทึก:   จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร
เมื่ออาจารย์เอกได้รับของขวัญเป็นหนังสือเกี่ยวกับ..ความตาย

บันทึก:   ถ้าพรุ่งนี้ต้องตาย..ทำไงเล่า
ผู้บันทึก:   พลเดช วรฉัตร
มุมมองเรื่องความตาย ที่น่าสนใจให้คิดตาม

บันทึก:   เผชิญความตายอย่างสงบ ตอน 1
ผู้บันทึก:  นพ. สกล สิงหะ
อารัมภบทการอบรมการเผิญความตายอย่างสงบ โดยประธานหน่วย pallitaive care ชีวันตาภิบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์หาดใหญ่
บันทึก:   เผชิญความตายอย่างสงบ ตอน 2
ผู้บันทึก:  นพ. สกล สิงหะ
การอบรมการเผิญความตายอย่างสงบ หัวข้อ ความรู้สึกของคนทั่วไปต่อ การแก่ เจ็บ ตาย โดยประธานหน่วย pallitaive care ชีวันตาภิบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์หาดใหญ่
บันทึก:   เผชิญความตายอย่างสงบ ตอน 3
ผู้บันทึก:  นพ. สกล สิงหะ
การอบรมการเผิญความตายอย่างสงบ หัวข้อ การรับรู้ของคนทั่วไปต่อความตายและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยประธานหน่วย pallitaive care ชีวันตาภิบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์หาดใหญ่

บันทึก:   เผชิญความตายอย่างสงบ ตอน 4
ผู้บันทึก:  นพ. สกล สิงหะ
การอบรมการเผิญความตายอย่างสงบ หัวข้อ ความตายที่พึงปรารถนา โดยประธานหน่วย pallitaive care ชีวันตาภิบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์หาดใหญ่

บันทึก:   เผชิญความตายอย่างสงบ ตอน 5
ผู้บันทึก:  นพ. สกล สิงหะ
การอบรมการเผชิญความตายอย่างสงบ หัวข้อ ตายดีเป็นอย่างไร โดยประธานหน่วย pallitaive care ชีวันตาภิบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์หาดใหญ่
บันทึก:   เผชิญความตายอย่างสงบ ตอน 6
ผู้บันทึก:  นพ. สกล สิงหะ
การอบรมการเผชิญความตายอย่างสงบ หัวข้อ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยประธานหน่วย pallitaive care ชีวันตาภิบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์หาดใหญ่
บันทึก:   เผชิญความตายอย่างสงบ ตอน 7
ผู้บันทึก:  นพ. สกล สิงหะ
การอบรมการเผชิญความตายอย่างสงบ หัวข้อ บทบาทสมมุติในฐานะผู้ช่วยเหลือ โดยประธานหน่วย pallitaive care ชีวันตาภิบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์หาดใหญ่
บันทึก:   เผชิญความตายอย่างสงบ ตอน 8
ผู้บันทึก:  นพ. สกล สิงหะ
การอบรมการเผชิญความตายอย่างสงบ หัวข้อ บรรยาการการอบรม โดยประธานหน่วย pallitaive care ชีวันตาภิบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์หาดใหญ่
บันทึก:   เผชิญความตายอย่างสงบ ตอน 9
ผู้บันทึก:  นพ. สกล สิงหะ
การอบรมการเผชิญความตายอย่างสงบ หัวข้อ บทบาทสมมุติเป็นผู้ป่วยรับข่าวร้าย โดยประธานหน่วย pallitaive care ชีวันตาภิบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์หาดใหญ่
บันทึก:   เผชิญความตายอย่างสงบ ตอน 10
ผู้บันทึก:  นพ. สกล สิงหะ
การอบรมการเผชิญความตายอย่างสงบ หัวข้อ การภาวนาเพื่อเยียวยา โดยประธานหน่วย pallitaive care ชีวันตาภิบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์หาดใหญ่
บันทึก:     งานศพ
ผู้บันทึก:   นาย กฤษณะ เพชรพัชรกุล
ประสบการณ์การเป็นพิธีกรงานศพของคุณครู ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชัยภูมิ

บันทึก:   เวรดึกคืนนั้น..กับสัมผัสลี้ลับบางอย่าง
ผู้บันทึก:   k-jira

ประสบการณ์ของพยาบาลคนหนึ่งกับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย และความปิติในวิชาชีพ  

บันทึก:   การสื่อสารกับผู้ป่วยในระยะสุดท้าย
ผู้บันทึก:   มาโนช

 คำแนะนำและคำพูดในการสื่อสารกับผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดย นพ. มาโนช หล่อตระกูล จิตแพทบ์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

บันทึก:   คำพูดสุดท้าย..ที่ไม่ทันได้พูด
ผู้บันทึก:   krisy

บันทึกความรู้สึกของพยาบาลคนหนึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุและต้องสูุญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก 

บันทึก:  คุยเรื่องความตาย กับผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย

ผู้บันทึก: นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

ผู้จัดการแผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์(มสส.) บันทึกเรื่องการสื่อสารเกี่ยวกับความตาย กับเด็ก

บันทึก:   Last missed call.

ผู้บันทึก: ขาวลากไส้

forward mail เกีี่ยวกับลูกชายที่ไม่รับโทรศัพท์จากแม่..ครั้งสุดท้าย 

บันทึก:       คุณภาพชีวิตผู้ป่วยระยะสุดท้าย...ตายดีในโรงพยาบาล
ผู้บันทึก:    ศศิธร อบกลิ่น

รายงานเสวนา ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในโรงพยาบาล ในงาน วัฒนธรรม ความตาย กับวาระสุดท้ายของชีวิต

บันทึก:    ข่าววัฒนธรรมความตายจากไทยรัฐ
ผู้บันทึก:   นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

ข่าวจากการเสวนา ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในโรงพยาบาล ในงาน วัฒนธรรม ความตาย กับวาระสุดท้ายของชีวิต

บันทึก:     เรียนเรื่องความตายจากการ์ตูนTHE FOUNTAIN
ผู้บันทึก:   นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

การ์ตูนและภาพยนตร์ ที่มาของประโยคที่ว่า " ความตายเป็นโรคชนิดหนึ่ง ไม่มีอะไรมากกว่านั้น และผมจะหาวิธีรักษามัน"

บันทึก:    สู่ความตายอย่างสงบ : ความจริงสองด้าน สมมติสัจจ์และปรมัตถสัจจ์
ผู้บันทึก:   ธรรมาวุธ

หนังสือน่าอ่านเกี่ยวกับชีวิตและความตาย เขียนโดยแพทย์และลามะชาวทิเบต 

บันทึก:     สู่ความตายอย่างสงบ : กระบวนการแห่งความตาย
ผู้บันทึก:   ธรรมาวุธ

กระบวนการแห่งความตายจากหนังสือน่าอ่านเกี่ยวกับชีวิตและความตาย เขียนโดยแพทย์และลามะชาวทิเบต

บันทึก:    ตายดี
ผู้บันทึก:   Wilai Emprom

เรื่องเล่าประสบการณ์ของลูก กับช่วงเวลาสุดท้ายของพ่อผู้ให้กำเนิด

บันทึก:     เผชิญหน้ากับความตาย
ผู้บันทึก:   Phirakan

มุมมองเรื่องความตายของอาจารย์ภีรกาญจน์ จากการเสียชีวิตของนักศึกษา ม.อ. และบทความเรื่อง เตรียมตัวก่อนเดินทางครั้งสุดท้าย 

บันทึก:     มรณกรรม - ไม่มีห่วง
ผู้บันทึก:   จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

อาจารย์คัดบทหนึ่งเกี่ยวกับ มรณานุสติ จากหนังสือ พุทธโอวาท มาเตือนใจ

บันทึก:     สิ่งที่คนเป็นไม่รู้
ผู้บันทึก:   BM.chaiwut

จากเหตุการณ์เครื่องบินชนภูเขาที่ภูเก็ต พระมหาชัยวุธกล่าวถึงความจริงเกี่ยวกับความตายที่คนเป็นๆไม่มีใครรู้ เพื่อเตือนสติให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท 

บันทึก:     เรื่องเล่าที่ประทับใจ
ผู้บันทึก:  kmsabai

ความประทับใจของคุณหมอสุพัฒน์ กับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายและครอบครัว

ดีจังเลยค่ะอาจารย์ หนูเป็นสมาชิกใหม่ เพิ่งสมัครวันนี้เลยไม่มีโอกาสอ่านบทความดีๆเหล่านั้นมาก่อน พออาจารย์เอามารวมแบบนี้เหมือนกับอาหารบุฟเฟ่ต์เลยค่ะ ไว้จะทยอยเข้ามาอ่านให้จบ แล้วจะเอาไปเล่าให้เพื่อนๆฟังต่อค่ะ

P

  • ต้องขอโทษที่ไม่ได้ update นานแล้ว
  • เนื่องจากเรามีเว็บไซด์เฉพาะขึ้นมาแล้ว เชิญ ที่นี่ นะครับ ถ้าสนใจ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท