จากการที่ได้ลงไปสัมผัสกับชุมชน...ทั้งจากการที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน การทำงานกับชุมชน และการเดินทางไปยังชุมชนต่าง ๆ...ได้สังเกตเห็นปรากฎการณ์อย่างหนึ่ง...ที่เรียกว่า..."ปักป้าย ถ่ายรูป"...คำนี้ได้ยินครั้งแรก...จากปากผู้นำชุมชนที่อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร...ตอนที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัยลงไปสัมภาษณ์ชาวบ้าน....เกิดจากคำถามที่ว่า...เกษตรผสมผสานของพ่อหน่วยงานไหนเป็นคนเข้ามาให้การสนับสนุน...คำตอบที่ได้รับ คือ มีหลายหน่วยงานเข้ามาพูดคุยว่าจะให้การสนับสนุน...แต่ไม่เห็นสนับสนุนอะไร...มาปักป้าย แล้วก็ถ่ายรูป....แล้วก็กลับ...สิ่งที่พ่อได้รับก็ คือ ป้ายชื่อหลาย ๆ หน่วยงาน...เกษตรผสมผสานนี้ เป็นสิ่งที่พ่อทำอยู่แล้ว เป็นวิถีชีวิต...แต่สิ่งที่พ่อได้รับเป็นที่ระลึกจากหน่วยงานที่เข้ามา...ก็คือ ป้ายชื่อ...เขาเข้ามาพูดแล้วก็คุย แล้วก็ถ่ายรูป แล้วก็กลับไป ไม่เห็นกลับมาอีกเลย...ที่ยกตัวอย่างจากความทรงจำ...ที่ช่วยสะท้อนปรากฎการณ์บางอย่างของบางหน่วยงานที่ลงไปทำงานกับชุมชน...แต่ขาดความจริงใจ...หลังจากที่ได้รับการบอกเล่าประสบการณ์จากพ่อใหญ่ที่อำเภอดงหลวง...ก็ได้ลองสังเกตและพูดคุยกับอีกหลาย ๆ ชุมชน...ได้เห็นว่าเกิดปรากฎการณ์ทำนองเดียวกันอีกหลายชุมชน...บางหน่วยงานถึงกับระบุลงไปเลยว่า...งบประมาณที่สนับสนุนนี้...ห้ามนำไปทำอย่างอื่นนากจากป้าย...หน่วยงานนี้สนับสนุนการทำป้ายอย่างนั้นหรือ?...ผมอ่านชื่อหน่วยงานก็ไม่น่าจะใช่...และหลังจากที่ปักป้ายถ่ายรูปแล้ว...ไม่รู้ว่าหน่วยงานจะได้รับอะไร..จากการปักป้ายถ่ายรูปนั้น...ต้องสารภาพว่าผมก็ไม่ได้ติดตามเพื่อให้รู้ความจริงถึงขนาดตามไปถามว่า...ทำไมพวกคุณทำได้แค่ปักป้ายถ่ายรูป...ที่เล่ามาเพียงอยากให้หลายหน่วยงานมีความจริงใจกับชุมชนมากขึ้นก็เท่านั้นเอง...อย่าให้ใครว่าได้ว่าคุณหากินกับชาวบ้าน...