caregiverburapha

สังคมจะอยูได้อย่างไรถ้าขาดการดูแลกัน  สังคมจะลดความเจ็บปวดเมื่อเราต่างดูแลกัน ให้คุณค่ากันและกัน วันนี้เรายังแข็งแรง แต่วันต่อๆไปจะเกิดอะไรขึ้นกับเรา เราบอกไม่ได้ แต่หากเราลดความเสี่ยงของความทุกข์ให้น้อยลง เราก็ต้องหยิบยื่นความสุขให้แก่กัน  ศูนย์พัฒนานวัตกรรมฯพร้อมอยู่เคียงข้างสังคม