หน้าแรก


| e-Office สพฐ. | EMIS | กลุ่มสารสนเทศ | สนผ. | สพฐ. | ติดต่อโรงเรียน |ข้อมูลโรงเรียนหนองแดงกุดจิก

รายละเอียดโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

วิสัยทัศน์/ปรัชญา


พันธกิจ/เป้าหมาย

คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการนักเรียน

ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์ / ประกาศ :: โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก รหัส 1036100656

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก ปีการศึกษา

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก

านประกันคุณภาพภายใน
งานประกันคุณภาพภายนอก
ผลงานที่ประทับใจ

e-filing สพฐ.

e-Office สพฐ.

OBEC-Mail

ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตฯชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง/วิทยฐานะนายสมบูรณ์ แก้วกุดเละ


ครู ชำนาญการพิเศษรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาว วิลาวัณย์ มีวรรณ


ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวธารีฉัตร ศรีซุย

ครู
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนหนองแดงกุดจิกความเห็น (0)