เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด

5

บ้านหนองแดง ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120

8


กลับหน้าหลัก

บ้านกุดจิก ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนหนองแดงกุดจิกความเห็น (0)