ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก ปีการศึกษา


ดูข้อมูลปัจจุบัน

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อบ.3 ขวบ

0

0

0

0

อบ.1

2

2

4

1

อบ.2

3

6

9

1

รวม อบ.

5

8

13

2

ป.1

3

4

7

1

ป.2

6

3

9

1

ป.3

4

5

9

1

ป.4

6

1

7

1

ป.5

4

7

11

1

ป.6

8

1

9

1

รวมประถม

31

21

52

6

ม.1

0

0

0

0

ม.2

0

0

0

0

ม.3

0

0

0

0

รวมมัธยมต้น

0

0

0

0

ม.4

0

0

0

0

ม.5

0

0

0

0

ม.6

0

0

0

0

ปวช.1

0

0

0

0

ปวช.2

0

0

0

0

ปวช.3

0

0

0

0

รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า

0

0

0

0

รวมทั้งหมด

36

29

65

8

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

กลับหน้าหลัก</center></center>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนหนองแดงกุดจิกความเห็น (0)