รายละเอียดโรงเรียน

รหัสโรงเรียน : 36103408
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองแดงกุดจิก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
เขตพื้นที่การศึกษา : 2
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 ถนนโนนกอก-ห้วยยางดำ บ้านหนองแดง
ตำบล : หนองข่า
อำเภอ : เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด : ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ : 36120
ระดับที่เปิดสอน :
สังกัด : รัฐบาล
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 0000-00-00
ผู้ก่อตั้ง :
ผู้รับใบอนุญาต :
เว็บไซต์ : http://www.gotoknow.org/posts/591414

กลับหน้าหลัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนหนองแดงกุดจิกความเห็น (0)