คณิน อุดมความสุข

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)
Usernamekaninu
สมาชิกเลขที่2071
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษา

1.ป.ตรี กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มศว.พิษณุโลก รุ่นที่ 1

2.ป.บัณฑิต บัณฑิตอาสาสมัคร (ป.บอ.) ม.ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 16

3.ป.โท กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ม.นเรศวร รุ่นที่ 1