ความเห็นล่าสุด


ขอคำแนะนำครับกรณีวาง link ที่จัดการไป

…ศึกษา…ออนไลน์เพิ่มเติมได้ที่ …. คู่มือการใช้งาน…(https://www.whatshouldido.co/how-to-use-google-classroom/)

เวลาเขียน (พิมพ์) ต้องใช้คำสั่งหรือเลือกจากเมนูใดใน G2K

ยินดีด้วยครับกับความสำเร็จของลูกชายที่อุตส่าห์ทุ่มเท วางแผนและดำเนินการ จนเป็นจริง

สาธุ สาธุ สาธุ ครับ กับบทความที่น้อมนำมาซึ่งกรรมดี ที่ท่านนำมาเผยแพร่

ผลการปฏิบัติราชการรอบครึ่งปีหลัง (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564 )สรุปผลส่วนที่ 1
https://drive.google.com/file/d/1tOxuJWJZaumVYP5tZ8A9LJq5jtEYkBgl/view?usp=sharing

สรุปผลส่วนที่ 2
https://drive.google.com/file/d/1uOpbjnAeu5FJ7FehLBTaowRf3rUjnVrt/view?usp=sharing

ผลการปฏิบัติราชการรอบครึ่งปีหลัง (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564 )สรุปผลส่วนที่ 1https://drive.google.com/file/d/1tOxuJWJZaumVYP5tZ8A9LJq5jtEYkBgl/view?usp=sharing

สรุปผลส่วนที่ 2https://drive.google.com/file/d/1uOpbjnAeu5FJ7FehLBTaowRf3rUjnVrt/view?usp=sharing

ยินดีครับ ที่สิ่งที่ประมวลไว้เมื่อครั้งรับผิดชอบงานนี้ เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง / ในภาระงานอื่นๆ ผมจะนำมาบอกเล่า ณ ที่แห่งนี้ต่อไป ครับ

ขออภัย pprem1999@hotmai.ci.thที่ตอบช้า ครับ

ตรวจสอบแล้ว รร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่าต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานีเป็น รร.ที่ถูกกำหนดในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 92 ตอนที่ 119 วันที่ 24 มิย 2518ให้ขยายการศึกษาภาคบังคับให้สูงขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2518 เป็นต้นไป

เมื่อน้าชายจบ ป.4 จาก รร.นี้จึงถือว่ายังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

มีข้อมูลปรับปรุงเพิ่ม ณ วันที่ 12 กันยายน 2563แต่ ณ เวลานี้ ยังไม่สามารถแก้ไขในบล๊อกได้ จึงนำมาเป็นการเพิ่มความเห็นไว้ ณ ที่นี้แทนไปก่อน

คุณเพ็ญพักตร์ สวัสดี Penpuk4455@gamil.comได้ถามผ่านฟอร์มของระบบ ไปยัง mail ของผม ว่าจบป.6สมัครผุ้ใหญ่บ้านได้ไหมค่ะ

ผมตอบตามที่อยู่ mail ที่ให้ไว้มีการรายงานว่า Mail Delivery Subsystemจึงนำมาบอกต่อ ณ ที่แห่งนี้ เผื่อคุณเพ็ญพักตร์ จะได้ใช้ประโยชน์ ครับ

หากวันที่จบ เกินวันที่ 1 มกราคม 2546เป็นต้นไป จะทำให้ไม่สามารถสมัครได้ต้องจบไม่ต่ำกว่าชั้น ม.3 ครับ

แต่ถ้าจบระหว่าง 6 เมย 2521ถึง 31 ธันวาคม 2545แบบนี้จบ ป.6 สมัครได้ ครับ

เรียน คุณ at.wuttichai@gmail.comคำถาม ข้อ 1 และข้อ 2 บุคคลนี้มีคุณสมบัติ เกี่ยวกับจบการศึกษาภาคบังคับ และไม่ได้เสียสิทธิเกี่ยวกับการเลือกตั้งตาม มาตรา 12 (15) ของ พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และแก้ไข เพราะได้ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ผ่านมา ถ้าไม่มีข้อห้าม เกี่ยวกับคุณสมบัติข้ออื่นอีก บุคคลนี้สามารถลงสมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ครับ

คุณ Rizza57711 ครับกรณีที่สอบถาม นำใบปริญญาไปทำสำเนา และใช้สมัครไปก่อน อำเภอน่าจะรับไว้เป็นหลักฐานได้ / หากเขาต้องการใบผลการเรียน ค่อยประสานสถาบันที่จบ เพื่อนำมาประกอบการสมัคร ครับ

เรียน คุณ sutasinee กรณีบุคคลที่ถาม จบ ป.4 รร.วัดบ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2518 นั้น ตรวจสอบกับฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม่มีชื่อ รร.วัดบ้านท่า ถูกกำหนดขยายฯ เป็น ป.7 / ดังนั้นบุคคลนี้จึงมีคุณสมบัติจบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

สิ่งที่ แม่มด กำลังประสบน่าจะเป็นเครื่องทดสอบตนเองที่จะทำหน้าที่ลูก เพื่อแม่ขอเป็นกำลังใจให้ครับและอยากให้เข้าไปอ่านข้อมูลต่างๆใน FB ของหมอบวรเวชตาม link ที่ผมย่อให้สั้นต่อไปนี้ครับเผื่อจะได้สาระประโยชน์ดีๆ มาใช้กับแม่https://bit.ly/31IbFao

เรียน คุณ kri449@gmail.com บุคคลที่สอบถาม กรณีจบ ป.4 วันที่ 31 มีค. 2522 จาก รร.บ้านท่าระหาร ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท ตามเกณฑ์ปกติ ไม่ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ เพราะห้วงเวลาดังกล่าวถูกกำหนดโดย พ.ร.บ.ประถมศึกษา 2521 และแผนการศึกษาแห่งชาติ 2520 ที่ระบุว่า การศึกษาภาคบังคับ ต้องเป็น ป.6

** ยกเว้นหากสามารถหาประกาศของ ผวจ.ชัยนาท ที่ผ่อนผันให้ รร.บ้านท่าระหาร ยังไม่ต้องจัดการเรียนถึง ป.6 ในวัน เดือน ปี ที่นำหลักฐาน การจบมาแสดง นั่นจึงจะทำให้เกิดคุณสมบัติเกี่ยวกับการจบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

คุณ qz_tumpapillon@hotmail.comบุคคลที่สอบถาม การจบประถมศึกษา วันที่ 8 มีค. 2539ถ้าจบ ป.6 จะถึอว่า จบการศึกษาภาคบังคับถ้าจบแค่ ป.4 ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

คุณ at.wuttichai@gmail.com ครับตามที่สอบถาม ได้จบ ม.3 ในปี 2544 / เงื่อนไขเฉพาะการศึกษาข้อนี้ ถือว่าจบสูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ แล้วครับ (พ.ร.บ.ประถมศึกษา (ฉ.5) พ.ศ.2521 กำหนดให้จบ ป.6 เป็นการศึกษาภาคบังคับ)

คุณ spjsu@yahoo.com ครับ / กรณีที่สอบถาม ไม่ชัดเจนว่า รร.ที่บุคคลดังกล่าวจบ ป.4 ชื่อ รร.อะไร ได้แต่ภาพรวมว่า เป็น รร.ที่ตั้งใน ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี / จากฐานข้อมูลประกาศ ศธ. เท่าที่มีเผยแพร่ในเวบบล๊อกนี้ รร.ใน ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี ไม่ถูกกำหนดให้ขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น ป.7 / บุคคลนี้จึงเป็นผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

คุณ ่jic-jo@hotmail.com ครับ การตรวจสอบว่า ผู้ใดจบการศึกษาภาคบังคับ ผมจะตรวจสอบจากหลักฐานการจบที่ผู้นั้นใช้ในการสมัคร / เกณท์ทั่วไป ประกาศขยายการศึกษาภาคบังคับ ช่วง พ.ศ. 2503 โดยประมาณถึง พ.ศ.2519 ของกระทรวงศึกษาธิการที่เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา ระยะแรกจะใช้พื้นที่ทั้งตำบล (ที่ถูกประกาศ) ต่อมาจึงลดลงจำกัดเฉพาะรายโรงเรียน กรณีที่สอบถาม ประกาศฯ เล่ม 86 ตอนที่ 20 ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2512 กำหนดให้ รร.ที่ตั้งใน ต.ปางหมู , ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น ป.7 / รร.บ้านทุ่งกองมู ในห้วง พ.ศ.นั้น หากไม่อยู่ใน ต.ปางหมู จะไม่ถูกประกาศนี้บังคับ / แต่ถ้าอยู่ใน ต.ปางหมู มาตั้งแต่ พ.ศ.2512 หลานที่แจ้งว่าจบ ป.ต้น (ป.4) จะไม่มีคุณสมบัติในการจบการศึกษาภาคบังคับ ครับ วิธีการอาจจะสมัครไปก่อน แล้วรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะ กก.ของ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ครับ

คุณ tee02032539@gmail.com / คุณสมบัติรายนี้เฉพาะวุฒิการศึกษาถือว่าสมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ แต่ต้องดูคุณสมบัติข้ออื่นๆ ประกอบด้วยครับ จะมีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของอำเภอหนองสองห้อง ที่จะพิจารณาต่อไป

คุณ tee02032539@gmail.com ผมตรวจสอบจากฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้องแล้ว รร.บ้านโนนแต้ (ถ้าไม่เคยเปลี่ยนชื่อและอำเภอ) ที่แจ้งว่า จบ ป.4 จาก รร.แห่งนี้ ไม่มีปรากฎในข้อมูลราชกิจจานุเบกษาฉบับใดๆ ว่า ต้องถูกขยายเป็น ป.7 / เฉพาะเหตุที่ถาม หากหลักฐานจบปี 2519 แค่ ป.4 ณ รร.บ้านโนนแต้ ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ แล้วครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี