Uber


ตอนนี้บริษัท start-up ที่โด่งดังที่สุดคือ Uber ผู้ให้บริการ Uber Taxi ที่มีให้บริการในกรุงเทพแล้ว ดังมีผู้เล่าประสบการณ์การใช้บริการ ที่นี่


ข่าวเกี่ยวกับการระดมทุน ของบริษัท start-up ที่มีอนาคตไกลแห่งนี้ อ่านได้ ที่นี่ เลื่องลือกันว่า นี่คือบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมของการคมนาคมขนส่ง และกิจการที่เกี่ยวข้อง ที่น่าจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในอนาคต


วิจารณ์ พานิช

๑๙ พ.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)