สิทธิการตายของบุคคล

ดูเป็นเรื่องที่หนักอึ้งสำหรับหลาย ๆ คน นะครับ แต่เมื่ออ่านบทความ"ศาลฯไม่หนุนยื้อความตายอย่างสิ้นหวัง ยกฟ้องหมอค้านคนป่วยใช้สิทธิตาย"ในวันนี้ (19 มิถุนายน 2558) แล้ว น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุก ๆ คน ที่ต้องเตรียมการเมื่อเริ่มป่วยด้วยโรคต่างๆ ทั้งที่ร้ายแรง และเป็นปกติ เพราะเมื่อถึงวาระวิกฤตของขีวิต ที่เราบอกว่า ไม่อยากทรมานต่อไปด้วยกระบวนการยื้อชีวิต จากเครื่องมือ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามที่ญาติพี่น้องทุก ๆ คนต้องการ

มีเพียงแต่เราเท่านั้นที่ยังมีสิทธิเลือกว่า ไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข เพื่่อยืดระยะเวลาตายในวาระสุดท้าย อยากกลับไปใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายที่บ้าน หรือที่อยากไปพำนัก ทั้งนั้นทั้งนี้ต้องทำเป็นหนังสือแสดงเจตนาไว้ล่วงหน้า ก่อนที่จะไม่มีโอกาสทำนะครับ เพื่อช่วยเหลือตัวเองและทีมงานสาธารณสุข ทั้งคุณหมอ พยาบาลและทีมงานทุก ๆคน ที่กระทำโดยชอบเพื่อให้โอกาสผู้ป่วยตามที่แสดงเจตนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนทำงานความเห็น (0)