​“ค่าว...หื้อหละวัง...ของมันคม”

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๑๙/๐๖/๒๕๕๘

**********

“ค่าว...หื้อหละวัง...ของมันคม”

ของคมมีนัก พวกพรรคตังหลาย ลองสาธยาย กันผ่อเน่อเจ้า

พร้าโต้พร้าถาง มีดบางป่อเฒ่า บกเสียมเกียวเฮา ก่นับ

คัดเตอร์เล่ยขวาน มีดฝานไมยับ ก่นับว่าคม บ่วาย

กระดาษเงินแบ๊ง ก่คมเหลือหลาย แต่บ่คมคาย เต่าจายจีบอู้

สามารถบาดใจ๋ แม่นายทุกผู้ ยอมมาอยู่จู เคียงซบ

บาดลึกถึงไหน ตังในบ่อป๊บ หาแผลบ่อได้ เลยนา

คมจากวาทะ ยากหนะเซาะหา ยากิ๋นยาตา เจิญหาโค่ยบ้าน

.....................เจิญหารอบด้าน.......................

...เซาะหายามาฮักษาคมของกำอู้ หรือของความฮักนี้...มันตึงบ่ามีแต๊ ๆ เน่อ...บ่าอ้ายเอย..(ม่วน ๆ เจ้า)

“พี่หนาน”

เขียนขึ้นเฟสเมื่อ 29/5/2558

......................................ขอบคุณทุกท่านที่สนใจ ขอบคุณโกทูโนว์..........................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์ กลอน โคลง ฉัน ค่าวความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

คุณพี่หนาน เห็นที่ท่านจะต้องทำ "อภิธานศัพท์" ท้ายบันทึกเสียแล้ว

ข้าน้อยบ่เข้าใจ๋ซักเตื้อ

รู้คร่าวๆ ว่าพี่หนานแต่ง "ค่าว" มาให้ข้อคิดนักการเมือง สงสัยเรื่องคาสิโนกระมัง

ขอเชิญพี่หนานไปอ่านบันทึกนี้ของพี่ https://www.gotoknow.org/posts/591267?3022960 และบันทึกนี้ของคุณ Sr https://www.gotoknow.org/posts/588726?3022959 เขียนความเห็นไว้ในบันทึกคุณ Sr ก็ได้ค่ะ