"พี่หนาน"
นาย พรพจน์ พี่หนาน เรียงประพัฒน์

อนุทินล่าสุด


"พี่หนาน"
เขียนเมื่อ

13/9/2566ทบทวนว่าตนเองใส่หมวกกี่ใบ..ยิ่งกว่า ท.หมวก 6 ใบเสียอีก..555๑. พิธีกรงานบุญกุศล และปู่จ๋ารย์วัดใหม่เจริญธรรม๒. อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)๓. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)๔. กรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านแพะ๕. กรรมการที่ปรึกษาสวนรุกขชาติบ้านแพะ๖. กรรมการที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมอำเภอทองฯ๗. นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านแพะ ม.๗,๑๔,๑๕๘. กรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนของ อบต.๙. กรรมการป่าชุมชนต้นน้ำ ม.๑๕๑๐. ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.บ่อทอง๑๑. กรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น อบต.บ่อทอง๑๒. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต. ม.๑๕)* เท่าที่จำได้..น่าจะหมดแล้วนะ..งานประจำคือ เกษตรกรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ครับผม..ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
"พี่หนาน"
เขียนเมื่อ

12 กันยายน 2566 มีงานประชุมของ สปสช.ระดับท้องถิ่น ที่ อบต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์เกี่ยวกับการสรุปผลงานโครงการในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมกับแผนงานในรอบปีต่อไป…ไม่ได้เข้ามานาน ด้วยภาระงานที่มากมาย..ขออภัยกัลยาณมิตรทุกท่านด้วย..มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย ครับผมความเห็น (2)

-สวัสดีครับพี่หนาน-ด้วยความระลึกถึงอยู่เสมอครับ-สบายดีนะครับท่าน

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
"พี่หนาน"
เขียนเมื่อ

อนุทิน..๒๖๖

๒๐/๙/๒๕๖๑

……นาน ๆ ผ่านมา ต้องศึกษาเรียนรู้ใหม่ ยังงงและหลงไป กับความใหม่ของโกทูโนว์..…มีการพันฒนาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เท่าทัน เข้ากับยุคสมัยใหม่..คนใช้ก็ต้องเท่าทัน ปรับปรุง ให้เข้ากับความทันสมัยตลอดเวลา เช่นกัน…ขอบคุณแหล่งบันทึกอันทรงคุณค่า..มากครับผมความเห็น (1)

ยินดีต้อนรับ พี่หนาน ;)…

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
"พี่หนาน"
เขียนเมื่อ

อนุทิน..๒๖๕

๑๙/๑/๒๕๖๑

..

พฤกษ์ไพรที่ในสวน...........อยากเชิญชวนเพื่อนมาชม

ปลูกไว้ใจนิยม ..................ตามแบบอย่างองค์ราชา

หลากหลายต่างสายพันธุ์......ต้องมุ่งมั่นกันเอามา

ปลูกไว้ไม่รอช้า.................วันข้างหน้ามีอยู่กินความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
"พี่หนาน"
เขียนเมื่อ

อนุทิน..๒๖๔

๑๙/๑/๒๕๖๑

...

ว่ายไปในวิถี..................เกษตรอินทรีย์ที่นิยม

ปรับเปลี่ยนทางสังคม......ก่อเกิดสุขเพื่อทุกคน

ปลอดภัยจากปลาเต่า......กัดกินเข้าสู่ท้องตน

พากเพียรจึงหลุดพ้น.......ตามแบบอย่างชนกนัยความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
"พี่หนาน"
เขียนเมื่อ

อนุทิน..๒๖๓

๑๙/๑/๒๕๖๑

...

พ่อสอนความอดทน..............ฝึกฝนตนไม่ย่อท้อ

ดีงามควรสานต่อ..................ทำเถิดหนอทำต่อไป

วันนี้ให้ทำอีก.....................ไม่หลบหลีกทำวันใหม่

สักวันเห็นผลได้...................เร็วช้าไปได้แน่นอนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
"พี่หนาน"
เขียนเมื่อ

อนุทิน..๒๖๒

๑๙/๑/๒๕๖๑

...

ผลไม้ผักของกิน...............ทั่วท้องถิ่นในเมืองไทย

มีมากขนาดไหน................ชนส่วนใหญ่ไม่รู้กัน

เห็นผักต่างประเทศ............อ้างเป็นเหตุว่าของฉัน

กลืนกลายทำลายพันธุ์........ท้องถิ่นเก่าน่าเศร้าใจ

.....ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
"พี่หนาน"
เขียนเมื่อ

อนุทิน..๒๖๑

๑๑/๑/๒๕๖๑

...

คิดถึงผลไม้ของไทย................กล้วยน้ำว้าไง

ประโยชน์ก่อเกิดมากมาย

ผลห่ามเหลืองงามเหลือขาย......อย่าพึ่งทำลาย

แปรรูปเป็นอาหารกัน

กล้วยตาก ฉาบ อบกรอบมัน......บวชชีอีกนั่น

ได้ลองติดอกติดใจความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
"พี่หนาน"
เขียนเมื่อ

อนุทิน..๒๖๐

๑๑/๑/๒๕๖๑

...

สัมผัสถึงความร่มเย็น..........เขียวดีสูงเด่น

ลำเป็นประโยชน์ต่อชน

จักสานไม้คานหาบขน.........หน่อหล่อเลี้ยงตน

แปรรูปเก็บไว้ได้นาน

หนึ่งนั้นคือไผ่ซางหวาน........เป็นไม้ใช้งาน

พื้นฐานของครอบครัวไทยความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
"พี่หนาน"
เขียนเมื่อ

อนุทิน..๒๕๙

๑๑/๑/๒๕๖๑

...

“ขวัญข้าว” “ข้าวเหนียว” “ข้าวปุ้น”......ชื่อไทยฟังคุ้น

เกิดก่อต่อจากชาวนา

พืชพันธุ์ข้าวนั้นสูงค่า........................แม้ด้อยราคา

คุณค่าทางจิตมากมาย

แปรเป็นของกินของขาย...................อย่าได้ทำลาย

ต้นข้าวด้วยสารพิษกันความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
"พี่หนาน"
เขียนเมื่อ

อนุทิน..๒๕๘

๑๑/๑/๒๕๖๑

...

ฝึกนิสัยให้ลูก.................ชอบการปลูกผักไม้ผล

ตั้งแต่เล็กฝึกอดทน...........ให้เป็นคนมีความเพียร

ฝึกนิสัยให้ศิษย์...............นอกจากคิดท่องอ่านเขียน

สอนปลูกผักจากโรงเรียน....มิแชเชือนเลื่อนเลยวัยความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
"พี่หนาน"
เขียนเมื่อ

อนุทิน..๒๕๗

๙/๑/๒๕๖๑

...

ทำไม..ไม่เคลียร์?

ทำไมหนู ต้องมาอยู่ ในเมืองหลวง? 

หวังปลดบ่วง ของชีวิต คิดพึ่งเขา

ทำไมหนู ต้องเป็นโรค เศร้าซึมเซา? 

เพราะคิดเอา คิดอยากมี กว่าที่เป็น

ทำไมหนู ต้องถูกชาย เบื่อหน่ายทิ้ง?

เพราะรักจริง รักนิรันดร์ มิทันเห็น

ทำไมหนู ต้องมอบกาย ชายเลือดเย็น?

เพราะเราเห็น เขารูปหล่อ ถูกคอดี

ทำไมหนู ต้องติดโชว์ โผล่มือถือ?    

เพราะอยากสื่อ สารส่งมิตร จิตสุขขี

ทำไมหนู ถึงอยากตาย ถ่ายทีวี?      

เพราะอยากมี คนคอยห้าม ยามทุกข์ทน

ทำไมหนู ไม่เคลียร์ เหมือนดั่งชื่อ?   

ทำไมหรือ ต้องคิดตาย วันหลายหน?

ทำไมไม่ เห็นคุณค่า ศรัทธาตน?      

ปัญญาด้วย ช่วยหลุดพ้น วังวนไป

.....

อารมณ์จากการอ่านข่าว..

https://hilight.kapook.com/vie...ความเห็น (1)

ขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านครับ..

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
"พี่หนาน"
เขียนเมื่อ

อนุทิน..๒๕๖

๘/๑/๒๕๖๑

...

"กึ๊ด"เขียนสมุด ปอสุดเส้นสาย
"อู้"กั๋นเจ๊างาย หลากหลายกำอ้าง
บ่ไปเถิงไหน ท่าใหญ่ไขว่ห้าง
ยังบ่ไจ่ตาง สิ้นสุด
"เยียะ"เถิงจะดี จะมี๋ "แหล้ว" หลุด
เถิงหมายหมุดตั้ง เวลา
ลงมือกั๋นเต๊อะ บ่เคอะเขินหนา
กึ๊ดอู้หยังมา บ่เต่าเยียะสร้าง 
..
ได้แต่ "คิด" "พูด" แต่..ไม่ลงมือ "ทำ"
ก็หาความ "สำเร็จ" ได้ยาก...ความเห็น (2)

กึ๊ดแล้วกะลงมือทำเลย สู้ๆ ครับ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
"พี่หนาน"
เขียนเมื่อ

อนุทิน..๒๕๕

๘/๑/๒๕๖๑

...

ในหลวงสอนไว้ ใส่ใจ๋ผ่อกั๋น
ปออยู่ แบ่งปัน ปอควรบ่หน้อย
ปอกิ๋นฮิหา ไจ่ว่าต่ำต้อย
ปอใจ๋กึ๊ดกอย สงบ
จ้วยกั๋นใส่ใจ๋ ส่วนใหญ่ประสบ
หื้ออยู่กิ๋นได้ ปอดี
สารปิ๊ดปลอดไว้ จ๋ำใส่เกศี
เดินสายอินทรีย์ เปื่อจีวีลูกหล้า
ปลอดสารเคมี เพื่อจีวีวันหน้า
...เน้ออ...ปี่น๊องเหยย....
...ความเห็น (2)

อาชีพเกษตรกร เป็นอาชีพที่ไผหลายคนฝันอยากจะเป็น เฮาต้องช่วยกั๋นสร้างมิติอาชีพเกษตรกร ว่าบ่แม่นอาชีพที่ต่ำต้อย แต่เป๋นอาชีพตี้ต่อไปไผ ๆ กะลู่อยากจะเป๋นเกษตรกรครับพี่หนาน…เพราะทั้งหมดนี่บ่ได้ทำเพื่อไผแต่สิ่งที่ได้กะคือตัวของผู้ลงมือปฏิบัติเองครับ

ถูกต้องครับคุณเพชร..พี่หนานก็คิดและหวังอย่างนั้นครับ จึงอยากทำให้คนในชุมชนหรือบริเวณใกล้เคียงได้เห็นได้สัมผัสว่า จริงๆ แล้วเราสามารถทำการเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติได้ โดยไม่ต้องเน้นเชิงเดี่ยวครับ..เกษตรกรจะต้องมองภาพองค์รวมออกและสามารถปฏิบัติได้ โดยอิงอาศัยพลังงานจากธรรมชาติเป็นหลัก เพราะพลังงานเหล่านี้จะไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้…ทำให้เห็น เย็นให้ได้สัมผัส ดีกว่าคำสอนมากมายครับผม..

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
"พี่หนาน"
เขียนเมื่อ

อนุทิน..๒๕๔

๘/๑/๒๕๖๑

...

คำถามยอดฮิต หมู่มิตรถามกั๋น
เข้าสวนตึงวัน ปลูกหยังพ่องเจ้า
ปลูกกล้วยของกิ๋น ต๊องถิ่นหมะเต้า
หมะขูดหมะนาว หมะมุด

ปลูกรวมในหลุม เป๋นจุมเป็นชุด
ต๋ามอย่างตุ๊เจ้า ปอเปียง
ปลูกผักลอยน้ำ ไผหยามบ่เถียง
ก่อยแป๋งแปเฮียง กั๋นไปเตื่อหน้อย
...ความเห็น (2)

ก่อยๆ เดินไป ทำในสิ่งตี้เฮาฮักเฮาชอบ ตึงม่วนแต๊ๆ ครับพี่หนาน..

ถูกต้องแล้วคร้าบบ…มีความสุขขนาดเลย.

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
"พี่หนาน"
เขียนเมื่อ

อนุทิน..๒๕๓

๖/๑/๒๕๖๑

...

**รักกัน แบบไหน..?**

รักกัน แบบนี้หรือ                 

ไหนว่า รักคือ การรอคอย

รักกัน วันละ นิดหน่อย           

รักน้อย รักนาน กว่ากาลเวลา

รักกัน นานไหมนั่น?              

ตั้งแต่ อยู่ชั้น ประถมศึกษา

รักกัน ผ่านกาล เวลา            

อุดม ศึกษา ยังรักกัน

รักกัน รักกัน อยู่ไหม?           

รักด้วย หัวใจ สุขสุดสันต์

รักกัน จนแทบ แต่งงานกัน      

ใยจึง แปรผัน เปลี่ยนพับ

รักกัน รักกัน แบบไหน?         

รักกัน ถึงได้ ลงมือฆ่าสับ

รักกัน ด้วย ปืน มีด สนับ        

รักกัน หรือครับ คนรักกัน?

...ความเห็น (1)

ขอบคุณกัลยาณมิตร ครูบาอาจารย์ทุกท่านมากครับ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
"พี่หนาน"
เขียนเมื่อ

อนุทิน..๒๕๒

๖/๑/๒๕๖๑

...

หมักยาไล่ครับ บ่ต้องนับกั๋น
มีสิ่งสำคัญ อะหยังก่ได้
ในฮั้วผ่อหา ตรวจตราเหนือใต้
รสขม เผ็ด ฮืน สับป๊ะ

บอน จุ่มจ๋าลิง สะเรียมบ่ละ
ข่า หมะเขือบ้า กระชาย
หญ้าวังวายนัก หักขว่างบ่ต๋าย
สับหมักเน่อนาย ใจ๊ไล่แมงได้
ฉีดพ่นเจ๊างาย ไล่แมลงได้

…<p></p><p>บอน คือ บอนคัน</p><p>จุ่มจ๋าลิง คือ บอระเพ็ด</p><p>สะเรียม คือ สะเดา</p><p>หมะเขือบ้า คือ มะเขือบ้า ลูกเป็นหนามกลม ๆ </p><p>หญ้าวังวาย คือ หญ้าสาบเสือ</p>ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
"พี่หนาน"
เขียนเมื่อ

อนุทิน..๒๕๑

๖/๑/๒๕๖๑

...

เศษปล๋าเศษผัก มีนักมีหลาย

อย่าขว่างเน่อนาย เสียดายแต๊เจ้า

เอาหมักในถัง หรือฝังดินเข้า 

เป๋นปุ๋ยยืดยาว แก่ไม้

แก่ผักของกิ๋น แก่ดินบ่ไร้

อาหารจ่วยเอื้อ จุลินทรีย์

ไส้เดือนขี้คู้ บ่ลู่หลบหนี

แถวไหนตี่มี จ่วยพรวนดินได้ 

...ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
"พี่หนาน"
เขียนเมื่อ

อนุทิน..๒๕๐

๕/๑/๒๕๖๑

..

เสาเข็มตอกสุด หลายจุดบ่หัน

รากฐานสำคัญ ของตึกของบ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง กั๋นเสี่ยงรอบด้าน
เป๋นฐานสำคัญ จีวิต
มั่นคงแน่นหนา เปิ่งปาความคิด
สันโดษหมั่นสู้ อดทน
พากเพียรบ่ละ วิวาทะบ่สน
เล่าขวัญกำคน บ่สนใจ๋เจ้า 
เล่าขวัญกำชม อย่านิยมหนอเจ้า
...ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
"พี่หนาน"
เขียนเมื่อ

อนุทิน..๒๔๙

๕/๑/๒๕๖๑

..

ป่อ แม่ ปี่ น้อง ลองตรองศึกษา
กำสอนราจา ป่อหลวงพ่องเจ้า
ต่านสอนอยู่กิ๋น บ่หมิ่นแบบเบ้า
สอนเปิ่งตั๋วเฮา หื้อนัก
มีอยู่มีกิ๋น มีถิ่นตี่พัก 
มีสระ ป่า ห้วย แปล๋งนา
มีแดดหื้อใจ๊ แป๋งไฟสว่างต๋า
มีน้ำ ลมมา แป๋งกังหันได้
แดด น้ำ ลม เอามา เป๋นพลังงานได้.
... ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
"พี่หนาน"
เขียนเมื่อ

อนุทิน..๒๔๘

๓/๑/๒๕๖๑

.

มันเป๋นความสุข เถิงตุ๊กข์เหลือหลาย 
แม่แลงเจ๊างาย อยากหายหนีหน้า
หมกตั๋วในสวน พรวนดินหลกหญ้า 
หมักปุ๋ยหมักยา ใส่ผัก
ปลูกพริกหมะเขือ คะน้าเป๋นหลัก 
ผักไผ่หอมเป้อ ผักชี
ผักกาดผักเปิ๊ก บ่เลิกละหนี 
หอมด่วนก่ดี ปลูกกั๋นเต๊อะเจ้า ๆ
...ความเห็น (1)
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
"พี่หนาน"
เขียนเมื่อ

อนุทิน..๒๔๗

๓/๑/๒๕๖๑..

.

ส่งเสริมกั๋นแต๊ บ่แคร์ภาษี 
ขอหื้อได้มี ผลงานเข้าข้าง
"พอเพียง"หลุดหาย หลากหลายกำอ้าง 
สุดท้ายสตางค์ มาจุ
ง่อยเปลี้ยเสียขา ดั่งว่าขอนผุ 
เห็ดหอมเห็ดบด บ่มี
เหยื่อห่อหุ้มเบ็ด เสร็จต๋ายเป๋นผี 
ลูกหลานตึงมี แต่หนี้แต่ข้า
...

*ไม่ได้เขียนนานลืมไปเลยว่าอนุทินที่เท่าไหร่แล้ว..<p></p>ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
"พี่หนาน"
เขียนเมื่อ

ไม่ได้เข้ามาเสียนานนน...เป็นปีแล้วกระมัง

ยังคิดถึงและอยากบันทึกเรื่องราวต่างๆ อยู่เหมือนเดิม

จะพยายามเข้ามาอ่านและเขียนบ่อยๆ ครับ

"พี่หนาน"

29/11/2560ความเห็น (4)

สวัสดีครับพี่หนาน…ยังรออ่านบันทึกของพี่หนานอยู่เน้อครับ..

เช่นกันค่ะ และสังเกตเห็นหายไปหลายท่านเลยค่ะ คงใกล้จะกลับมาแล้ว ปี 2561 มังคะขอทราบที่อยู่ค่ะ

สวัสดีครับกัลยาณมิตรทุกท่าน..ยังอยู่สุขสบายดี..แต่ไม่ค่อยมีเงินใช้สักเท่าไหร่ครับ....ที่อยู่ที่เดิมครับอาจารย์GD..

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
"พี่หนาน"
เขียนเมื่อ

อนุทิน ๒๔๕.

๓/๔/๒๕๕๙


เพชรเม็ดสวย แม้เกิดได้ ก็น้อยเม็ด

คนใจเพชร แม้เกิดยาก ก็มากค่า

เพชรแกร่งได้ ก็เพราะผ่าน กาลเวลา

ใจคนกล้า ก็เพราะผ่าน การอดทน

“นิรนาม”ความเห็น (1)

บ่มเพาะ"ความใจกล้า"ด้วยฝึกความ"อดทน"ครับพี่หนาน

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
"พี่หนาน"
เขียนเมื่อ

อนุทิน ๒๔๔.

๓/๔/๒๕๕๙


“เฮียนฮู้ธรรมอย่างเข้าใจ๋”

ศึกษาธรรมะ บ่ละหนหลัง

บ้านเฮาก่ยัง มีแม่ลูกเต้า

ยังมีเมียผัว ตี่ห่วงตี่เฝ้า

ยังถ้ากอยเอา ธุระ

เฮียนแล้วบ่หนี หน่ายตี่เปิ่งป๊ะ

ห้องหอเกยได้ ดูแล

เฮียนธรรมะนั้น ต้องตันกระแส

บ่ใจ่เทคแคร์ วัดไทยไกล๋บ้าน

เฮียนตี่จิตใจ๋ หื้อใสสะอ้าน

ฮับปล่อยวางวาร สัปป๊ะ

บ่คิดผิดหวัง ใหม่หลังเมินละ

จ่มเจ่าเมาใกล้ วอแว

ตั้งต๋นหื้อพร้อม น้อมธรรมกระแส

บ่ใจ่ผันแปร จากพุทธเจ้า ๆ

...ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท