อนุทิน 156020 - "พี่หนาน"

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อนุทิน..๒๖๐

๑๑/๑/๒๕๖๑

...

สัมผัสถึงความร่มเย็น..........เขียวดีสูงเด่น

ลำเป็นประโยชน์ต่อชน

จักสานไม้คานหาบขน.........หน่อหล่อเลี้ยงตน

แปรรูปเก็บไว้ได้นาน

หนึ่งนั้นคือไผ่ซางหวาน........เป็นไม้ใช้งาน

พื้นฐานของครอบครัวไทย

เขียน 11 Jan 2018 @ 10:18 () แก้ไข 19 Jan 2018 @ 17:10, ()

คำสำคัญ (Tags) #ไผ่ตงลืมแล้ง#กาพย์..#ไผ่ซางหวานความเห็น (0)