อนุทิน 145600 - "พี่หนาน"

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อนุทิน ๒๔๔.

๓/๔/๒๕๕๙


“เฮียนฮู้ธรรมอย่างเข้าใจ๋”

ศึกษาธรรมะ บ่ละหนหลัง

บ้านเฮาก่ยัง มีแม่ลูกเต้า

ยังมีเมียผัว ตี่ห่วงตี่เฝ้า

ยังถ้ากอยเอา ธุระ

เฮียนแล้วบ่หนี หน่ายตี่เปิ่งป๊ะ

ห้องหอเกยได้ ดูแล

เฮียนธรรมะนั้น ต้องตันกระแส

บ่ใจ่เทคแคร์ วัดไทยไกล๋บ้าน

เฮียนตี่จิตใจ๋ หื้อใสสะอ้าน

ฮับปล่อยวางวาร สัปป๊ะ

บ่คิดผิดหวัง ใหม่หลังเมินละ

จ่มเจ่าเมาใกล้ วอแว

ตั้งต๋นหื้อพร้อม น้อมธรรมกระแส

บ่ใจ่ผันแปร จากพุทธเจ้า ๆ

...

เขียน 03 Apr 2016 @ 13:29 () แก้ไข 03 Apr 2016 @ 13:30, ()


ความเห็น (0)