อนุทิน 155963 - "พี่หนาน"

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อนุทิน..๒๕๒

๖/๑/๒๕๖๑

...

หมักยาไล่ครับ บ่ต้องนับกั๋น
มีสิ่งสำคัญ อะหยังก่ได้
ในฮั้วผ่อหา ตรวจตราเหนือใต้
รสขม เผ็ด ฮืน สับป๊ะ

บอน จุ่มจ๋าลิง สะเรียมบ่ละ
ข่า หมะเขือบ้า กระชาย
หญ้าวังวายนัก หักขว่างบ่ต๋าย
สับหมักเน่อนาย ใจ๊ไล่แมงได้
ฉีดพ่นเจ๊างาย ไล่แมลงได้

…<p></p><p>บอน คือ บอนคัน</p><p>จุ่มจ๋าลิง คือ บอระเพ็ด</p><p>สะเรียม คือ สะเดา</p><p>หมะเขือบ้า คือ มะเขือบ้า ลูกเป็นหนามกลม ๆ </p><p>หญ้าวังวาย คือ หญ้าสาบเสือ</p>

เขียน 06 Jan 2018 @ 17:06 ()

คำสำคัญ (Tags) #หมักยาไล่แมลงความเห็น (0)