อนุทิน 156018 - "พี่หนาน"

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อนุทิน..๒๕๘

๑๑/๑/๒๕๖๑

...

ฝึกนิสัยให้ลูก.................ชอบการปลูกผักไม้ผล

ตั้งแต่เล็กฝึกอดทน...........ให้เป็นคนมีความเพียร

ฝึกนิสัยให้ศิษย์...............นอกจากคิดท่องอ่านเขียน

สอนปลูกผักจากโรงเรียน....มิแชเชือนเลื่อนเลยวัยความเห็น (0)