อนุทิน 155984 - "พี่หนาน"

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อนุทิน..๒๕๕

๘/๑/๒๕๖๑

...

ในหลวงสอนไว้ ใส่ใจ๋ผ่อกั๋น
ปออยู่ แบ่งปัน ปอควรบ่หน้อย
ปอกิ๋นฮิหา ไจ่ว่าต่ำต้อย
ปอใจ๋กึ๊ดกอย สงบ
จ้วยกั๋นใส่ใจ๋ ส่วนใหญ่ประสบ
หื้ออยู่กิ๋นได้ ปอดี
สารปิ๊ดปลอดไว้ จ๋ำใส่เกศี
เดินสายอินทรีย์ เปื่อจีวีลูกหล้า
ปลอดสารเคมี เพื่อจีวีวันหน้า
...เน้ออ...ปี่น๊องเหยย....
...

เขียน 08 Jan 2018 @ 18:09 ()

คำสำคัญ (Tags) #พออยู่ พอกิน พอดี พอใจความเห็น (2)

อาชีพเกษตรกร เป็นอาชีพที่ไผหลายคนฝันอยากจะเป็น เฮาต้องช่วยกั๋นสร้างมิติอาชีพเกษตรกร ว่าบ่แม่นอาชีพที่ต่ำต้อย แต่เป๋นอาชีพตี้ต่อไปไผ ๆ กะลู่อยากจะเป๋นเกษตรกรครับพี่หนาน…เพราะทั้งหมดนี่บ่ได้ทำเพื่อไผแต่สิ่งที่ได้กะคือตัวของผู้ลงมือปฏิบัติเองครับ

เขียนเมื่อ 

ถูกต้องครับคุณเพชร..พี่หนานก็คิดและหวังอย่างนั้นครับ จึงอยากทำให้คนในชุมชนหรือบริเวณใกล้เคียงได้เห็นได้สัมผัสว่า จริงๆ แล้วเราสามารถทำการเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติได้ โดยไม่ต้องเน้นเชิงเดี่ยวครับ..เกษตรกรจะต้องมองภาพองค์รวมออกและสามารถปฏิบัติได้ โดยอิงอาศัยพลังงานจากธรรมชาติเป็นหลัก เพราะพลังงานเหล่านี้จะไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้…ทำให้เห็น เย็นให้ได้สัมผัส ดีกว่าคำสอนมากมายครับผม..