อนุทิน 155943 - "พี่หนาน"

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อนุทิน..๒๕๐

๕/๑/๒๕๖๑

..

เสาเข็มตอกสุด หลายจุดบ่หัน

รากฐานสำคัญ ของตึกของบ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง กั๋นเสี่ยงรอบด้าน
เป๋นฐานสำคัญ จีวิต
มั่นคงแน่นหนา เปิ่งปาความคิด
สันโดษหมั่นสู้ อดทน
พากเพียรบ่ละ วิวาทะบ่สน
เล่าขวัญกำคน บ่สนใจ๋เจ้า 
เล่าขวัญกำชม อย่านิยมหนอเจ้า
...

เขียน 05 Jan 2018 @ 16:29 ()

คำสำคัญ (Tags) #เศรษฐกิจพอเพียง#อดทน ขยัน#คำสอนพระราชาความเห็น (0)