ความเห็น 3085796

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ถูกต้องครับคุณเพชร..พี่หนานก็คิดและหวังอย่างนั้นครับ จึงอยากทำให้คนในชุมชนหรือบริเวณใกล้เคียงได้เห็นได้สัมผัสว่า จริงๆ แล้วเราสามารถทำการเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติได้ โดยไม่ต้องเน้นเชิงเดี่ยวครับ..เกษตรกรจะต้องมองภาพองค์รวมออกและสามารถปฏิบัติได้ โดยอิงอาศัยพลังงานจากธรรมชาติเป็นหลัก เพราะพลังงานเหล่านี้จะไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้…ทำให้เห็น เย็นให้ได้สัมผัส ดีกว่าคำสอนมากมายครับผม..