ความเห็น 3023049

​“ค่าว...หื้อหละวัง...ของมันคม”

เขียนเมื่อ 

คุณพี่หนาน เห็นที่ท่านจะต้องทำ "อภิธานศัพท์" ท้ายบันทึกเสียแล้ว

ข้าน้อยบ่เข้าใจ๋ซักเตื้อ

รู้คร่าวๆ ว่าพี่หนานแต่ง "ค่าว" มาให้ข้อคิดนักการเมือง สงสัยเรื่องคาสิโนกระมัง

ขอเชิญพี่หนานไปอ่านบันทึกนี้ของพี่ https://www.gotoknow.org/posts/591267?3022960 และบันทึกนี้ของคุณ Sr https://www.gotoknow.org/posts/588726?3022959 เขียนความเห็นไว้ในบันทึกคุณ Sr ก็ได้ค่ะ