ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก

รายการสิ่งก่อสร้าง โรงเรียน บ้านหนองแดงกุดจิกอาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529อาคารเรียน
แบบ ศก.104ก
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2526อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520ส้วม
แบบ สปช.601/26
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2526ส้วม
แบบ อื่น อื่น
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2554ส้วม
แบบ อื่น อื่นสร้างเมื่อ พ.ศ. 2556ส้วม
แบบ อื่น อื่น
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2555ศาลาพักร้อน
แบบ ศาลาพักร้อน
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2555ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2527ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2536ถังเก็บน้ำ
แบบ แท้งค์น้ำ

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2546


กลับหน้าหลัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนหนองแดงกุดจิกความเห็น (0)