ผลงานที่ประทับใจ

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก สพป. ชัยภูมิ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง 10 1. เด็กชายธนภัทร คงโนนกอก
2. เด็กชายภารดร จันดี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์ นราพล
1. นายชมภู แก้วเมืองกลาง
2. นายสมบูรณ์ แก้วกุดเลาะกลับหน้าหลัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนหนองแดงกุดจิกความเห็น (0)