คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. นายบุญนาค ฦๅชา

2.นายวิชัย หลักม่วง

3. นายทองพาน แก้วมิตร

4. นายสมพร ทะวะลัย

5. นางไข่มุก มนต์ช่วย

6. พระประสิทธิ์ วิมลจิตโต

7. นายสุนทร จิตรโคตร

8.นายเอกศิษฐ์ เลิศวงศ์ธนกิจ

9. นายยรรยง ฦๅชา


กลับหน้าหลัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนหนองแดงกุดจิกความเห็น (0)