นางสาว สุภาภรณ์ แทนคลิ้ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Usernamereg_pkru
สมาชิกเลขที่205532
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เกิดที่เมืองหลวงของประเทศไทย

จบมัธยมต้นจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

เรียน จบ ปวช. โรงเรียนดุสิตพณิชยการ ดพก. โรงเรียนในซอย

มาต่อ ปวส. โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ SBAC ในซอยอีกแล้ว

ปิดท้ายชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย กับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปัจจุบันทำงานเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะ