ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก

จำนวน ชาย 4 คน หญิง 2 คน รวมทั้งหมด 6 คน

จำแนกครูจำแนกตามสายงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

นายสมบูรณ์ แก้วกุดเลาะ

ครูชำนาญการพิเศษรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาววิลาวัณย์ มีวรรณ

นางสาวธารีฉัตร ศรีชุย

ครูชำนาญการพิเศษ

ครู

นายนิตรสัน บุราณ ช่างครุภัณฑ์
นายชมภู แก้เมืองกลาง ครูจ้างสอนนายวิชาญ จงมุม ครูจ้างสอน

กลับหน้าหลัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนหนองแดงกุดจิกความเห็น (0)