ไฉน

ไฉน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
Usernamechumpong
สมาชิกเลขที่26854
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

กำเนิดที่นครราชสีมา วันที่ ๔ ของสัปดาห์

เดือนแห่งการจุดประทีปล่อยในนาวา

ปีมะงูเล็ก 

เป็นคนชนบท อนุบาลไม่เคยรู้จัก แต่ชีวิตการศึกษาก็ทะยานไปจบที่ศาลายา อาศัยธรรมะค้ำจุนมาตลอดชีวิตถึงปัจจุบัน ธรรมะคือคุณากร มีชีวิตที่เรียบง่าย แต่ไม่ใจง่าย สบาย ๆ แบบคนชนบท