ไฉน

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: chumpong
  • อาจารย์
  • มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
  • สมาชิกเลขที่ 26854
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

กำเนิดที่นครราชสีมา วันที่ ๔ ของสัปดาห์

เดือนแห่งการจุดประทีปลอยในนาวา

ปีมะงูเล็ก 

เป็นคนชนบท อนุบาลไม่เคยรู้จัก แต่ชีวิตการศึกษาก็ทะยานไปจบที่ศาลายา อาศัยธรรมะค้ำจุนมาตลอดชีวิตถึงปัจจุบัน ธรรมะคือคุณากร มีชีวิตที่เรียบง่าย แต่ไม่ใจง่าย