เพื่อความสะดวก ของผู้ที่สนใจจะติดตามชมตลาดนัดกรมอนามัยนะคะ ตาม link ได้ที่นี่ละคะ เพราะว่า อาจเกิดเป็น series ที่ยาว เพราะรู้สึกว่า มีหลายเรื่อง หลายราว และหลายผู้ หลายคน ที่ช่างเขียน จะได้นำเรื่องมาชุมนุมด้วยกันค่ะ

... ตลาดนัดความรู้กรมอนามัย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18-20 กรกฏาคม 2549 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ...


นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

จากบ้าเทคนิคสู่บ้า ลปรร.  


คุณสิงห์ป่าสัก

 1. ภาพงานตลาดนัดความรู้กรมอนามัย (19-20 ก.ค.49)
 2. ตอนที่ 1 วันลองไฟ
 3. ตอนที่ 2 แลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้


ครูนงเมืองคอน 


ย้อนรอย ... ค้น และควานหา ... อัญมณี “คุณค่าของคนทำงาน” ... เพื่อจัดแสดง ในตลาดนัด KM กรมอนามัย โดย คุณศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล

 1. หัวปลาย่อยตัวแรก คือ “เส้นทางสู่ความสำเร็จ : ประสบการณ์การทำงาน KM"
 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ตลาดนัด KM"
 3. ช่วงเวลา Open Market
 4. อีกหัวปลาที่สำคัญยิ่ง คือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การใช้ KM ในการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย”
 5. AAR


เพื่อนร่วมทาง

Shopping KM ที่ตลาดนัดความรู้กรมอนามัย

KM Spy ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา

เดินชมบูท

AAR 1 กรมธนารักษ์ + กรมอนามัย

 ค่ำคืนแห่งการ ลปรร.

 1. ตลาดนัดความรู้กรมอนามัย ... KM ค่ำคืนนั้น ตอนที่ 1 เรื่องเผยแพร่ความรู้ KM ทางเวปไซต์
 2. ตลาดนัดความรู้กรมอนามัย ... KM ค่ำคืนนั้น ตอนที่ 2 เรื่องตั้งต้น KM Spy
 3. ตลาดนัดความรู้กรมอนามัย ... KM ค่ำคืนนั้น ตอนที่ 3 เรื่องช่วยงานอบรมผู้ดูแลเด็ก

ลปรร. "การใช้ KM ในการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคี และเครือข่าย"

 1. ตลาดนัดความรู้กรมอนามัย ... KM กับภาคีเครือข่าย ตอนที่ 1 อารัมภบท
 2. ตลาดนัดความรู้กรมอนามัย ... KM กับภาคีเครือข่าย ตอนที่ 2 KM กับเทศบาล (1)
 3. ตลาดนัดความรู้กรมอนามัย ... KM กับภาคีเครือข่าย ตอนที่ 3 KM กับเทศบาล (2)
 4. ตลาดนัดความรู้กรมอนามัย ... KM กับภาคีเครือข่าย ตอนที่ 4 KM สู่เมืองน่าอยู่
 5. ตลาดนัดความรู้กรมอนามัย ... KM กับภาคีเครือข่าย ตอนที่ 5 KM กับชมรมจักรยาน
 6. ตลาดนัดความรู้กรมอนามัย ... KM กับภาคีเครือข่าย ตอนที่ 6 KM กับการประเมินผล
 7. ตลาดนัดความรู้กรมอนามัย ... KM กับภาคีเครือข่าย ตอนที่ 7 KM กับนานารูปแบบภาคีเครือข่าย
 8. ตลาดนัดความรู้กรมอนามัย ... KM กับภาคีเครือข่าย ตอนที่ 8 สรุปประเด็น KM กับภาคีเครือข่าย
 9. ตลาดนัดความรู้กรมอนามัย ... KM กับภาคีเครือข่าย ตอนที่ 9 ของฝาก 1 จากสิงห์ป่าสัก
 10. ตลาดนัดความรู้กรมอนามัย ... KM กับภาคีเครือข่าย ตอนที่ 10 ของฝาก 2 จาก 4 วิทยากร + 1

AAR 2 ปิดตลาดนัดความรู้กรมอนามัย 

เก็บตก งานตลาดนัดความรู้กรมอนามัย