๑๖. ช่วยงานแปล ล่าม ประชาสัมพันธ์

อาสาสมัครงานด้านเอกสาร งานแปลจากไทยเป็นอังกฤษ พิมพ์ข้อมูล และสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเด็กทุนในชุมชนแออัด

สามารถติดต่อได้ที่

มูลนิธิสันติสุข 100/4 .อาจณรงค์ แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ  10110

http://www.santisuk.or.th

 

 

 

 

 

อาสาสมัครแปลเอกสารให้ผู้อุปการะเด็กชาวต่างชาติ

สามารถติดต่อได้ที่

มูลนิธิดวงประทีป ล้อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

http://www.dpf.or.th

 

 

อาสาสมัครแปลภาษาจากไทยเป็นอังกฤษเพื่อทำเวบไซต์ภาษาอังกฤษ วิจัยการพัฒนาเด็กอาสาสมัคร และสรุปข้อมูลแปลงานทำ VCD

สามารถติดต่อได้ที่

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก 143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา ซ.สุวรรณคีรี ถ.บรมราชชนนี อรุณอัมรินทร์ บางกอกน้อย กทม. 10700

http://www.iamchild.org

 

* เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราช สมบัติครบ ๖๐ ปี นี่คือต้นแบบความดีเพื่อให้คนไทยสามารถทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลได้อย่าง เป็นรูปธรรม และสะดวกทั้งการทำดีเป็นกลุ่ม หรือเดี่ยว

* *  ลายแทงทำดีนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแรลลี่ทำดีจาก โครงการอาสาเพื่อในหลวง สามารถติดตามได้ที่ www.v4king.in.th หรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-938-2636 หรือ e-mail : [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลายแทงทำความดีความเห็น (0)