๑๑. ให้ความสุขน้องชุมชนแออัด

เยี่ยมเยียน สัมภาษณ์เด็กทุนในชุมชนแออัด

สามารถติดต่อได้ที่
มูลนิธิสันติสุข 100/4 .อาจณรงค์ แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ  10110

http://www.santisuk.or.th

 

 

 

เยี่ยมทำกิจกรรมกับเด็กเล็กและเด็กโต

สามารถติดต่อได้ที่

มูลนิธิดวงประทีป ล้อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

http://www.dpf.or.th

 

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

100/475 .แจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

http://www.fbicthailand.org

 

 

* เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราช สมบัติครบ ๖๐ ปี นี่คือต้นแบบความดีเพื่อให้คนไทยสามารถทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลได้อย่าง เป็นรูปธรรม และสะดวกทั้งการทำดีเป็นกลุ่ม หรือเดี่ยว

* *  ลายแทงทำดีนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแรลลี่ทำดีจาก โครงการอาสาเพื่อในหลวง สามารถติดตามได้ที่ www.v4king.in.th หรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-938-2636 หรือ e-mail : [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลายแทงทำความดีความเห็น (0)