โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การติดป้ายมีประโยชน์อย่างมากกับการค้นหาความรู้ที่ไม่ได้อยู่ในรูปของข้อความ เช่น ไฟล์ข้อมูล หรือ รูปภาพ หรือ เสียง หรือ วีดีโอ เป็นต้นค่ะ

ดังนั้น ดิฉันจึงขอนำเสนอการค้นหาไฟล์ด้วยป้ายอีกครั้งค่ะ

1. ตัวอย่างค้นหาไฟล์ด้วย ป้าย  1 ป้าย คำว่า "มหาวิทยาลัย" หรือ พิมพ์ด้วยลิงค์ของป้ายไฟล์ที่ address bar ของ Internet Explorer ว่า 

http://gotoknow.org/file/tag/มหาวิทยาลัย

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ จะรวมไฟล์ที่ติดป้าย "มหาวิทยาลัย ขอนแก่น" และ ป้าย "มหาวิทยาลัย มหิดล" เข้าไปด้วย

2. ตัวอย่างค้นหาไฟล์ด้วย ป้าย  2 ป้าย คำว่า "มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์" (เว้นวรรคระหว่างคำ) หรือ พิมพ์ด้วยลิงค์ของป้ายไฟล์ที่ address bar ของ Internet Explorer ว่า

http://gotoknow.org/file/tag/มหาวิทยาลัย+สงขลานครินทร์ (ใส่ + ระหว่างคำ)

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ จะรวมไฟล์ที่ติดป้าย "มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์"

3. ตัวอย่างค้นหาไฟล์ด้วย ป้าย  3 ป้าย คำว่า "มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ทิวทัศน์" (เว้นวรรคระหว่างคำ) หรือ พิมพ์ด้วยลิงค์ของป้ายไฟล์ที่ address bar ของ Internet Explorer ว่า 

http://gotoknow.org/file/tag/มหาวิทยาลัย+สงขลานครินทร์+ทิวทัศน์ (ใส่ + ระหว่างคำ)

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ จะรวมไฟล์ที่เป็นทิวทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

เพื่อช่วยกันสร้างแผนที่ความรู้ของประเทศ ก่อนตีพิมพ์บันทึกหรืออัพโหลดไฟล์ ใช้เวลาคิดดูสักนิดว่า บันทึกของท่านจะสามารถแทนด้วยป้ายหรือคำว่าอะไรได้บ้าง

ขอบคุณมากค่ะ