ความเห็น 52686

การค้นหาด้วย "ป้าย" แบบผสม หรือ สองคำขึ้นไป

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ดร.จันทวรรณ มากครับสำหรับเทคนิคใหม่ๆ 

เพื่อช่วยกันสร้างแผนที่ความรู้ของประเทศ ก่อนตีพิมพ์บันทึกหรืออัพโหลดไฟล์ ใช้เวลาคิดดูสักนิดว่า บันทึกของท่านจะสามารถแทนด้วยป้ายหรือคำว่าอะไรได้บ้าง

เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับ ขออนุญาติเพิ่มเติมอีกนิดนะครับ บางครั้งเราอาจนึกคำไม่ออกหรือนึกไม่ถึง จะได้ป้ายน้อยแล้วการค้นหาจะยากครับ ดังนั้นผมว่าเรานึกอะไรได้ก็ใส่ๆ ไปก่อนละครับ